Loading ...
Po Yi, WU 吳柏毅

關於我的一切,競技場上馳騁

1999-03-18
單打
雙打

過去賽事結果

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/5月高雄站

6.0A 雙打 Doubles
2021/05/15 - 05/16
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yin-Chih LAN
Kai-i Wang
Po Yi WU
Chia Chiang
05/16
Finals
12.0
11.0
10.0
9.0
6
0
Po Yi WU
Chia Chiang
Joanna Garland
Chyi LEE
05/16
四強
10.0
9.0
9.94
9.0
6
4
Po Yi WU
Chia Chiang
Po-Yen TSENG
Jui Chung Lee
05/16
八強
10.0
9.0
8.0
8.0
6
2

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/5月高雄站

U7.5 單打 Singles
2021/05/15 - 05/16
選手 日期 輪次 UTR 比數
Su-Ja LIN
Po Yi WU
05/15
八強
7.0
8.0
6
4

隊長盃高雄站網球錦標賽12th全國UTR分級賽

4.0男單
2021/02/06 - 02/07
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chun-qian Hou
Po Yi WU
02/06
八強
8.0
8.0
6
4

隊長盃高雄站網球錦標賽12th全國UTR分級賽

3.0男雙
2021/02/06 - 02/07
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ching Yuan (Andy) YU
Liang Yu Louis LIN
Po Yi WU
MIN - JUI PAO
02/07
四強
9.0
10.0
10.0
10.0
7 7
6 5
Po Yi WU
MIN - JUI PAO
Meng Chieh Su
Chih Hsiang Huang
02/06
八強
10.0
10.0
9.0
9.0
7
5
Po Yi WU
MIN - JUI PAO
WEN-TZU HO
Wei-chung CHEN
02/06
Round of 16
10.0
10.0
8.0
8.0
6
2

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站

4.0 雙打 Doubles
2020/12/26 - 12/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
Po Yi WU
Chia Chiang
shih hong lin
Paul Wang
12/28
Finals
10.0
9.0
9.0
9.0
6
4
Po Yi WU
Chia Chiang
Po-Yen TSENG
Jui Chung Lee
12/27
四強
10.0
9.0
8.0
8.0
6
1

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站

4.0 單打 Singles
2020/12/26 - 12/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
shih hong lin
Po Yi WU
12/27
四強
10.0
8.0
6
2
Po Yi WU
Huan-Rui CHEN
12/27
八強
8.0
6.0
6
3
Po Yi WU
Shih-Wei HUANG
12/26
Round of 16
8.0
6.0
6
4

Victor.ly盃國際網球排名賽高雄站

4.0雙打
2020/11/21 - 11/22
選手 日期 輪次 UTR 比數
Po Yi WU
Cheng Chang
Zongxuan YANG
Jui Chung Lee
11/22
Finals
10.0
10.0
8.0
8.0
6
2
Po Yi WU
Cheng Chang
Hong Lin CHEN
CHENG YU WU
11/22
四強
10.0
10.0
9.0
9.0
6
2
Po Yi WU
Cheng Chang
KEVIN L.M CHEN
Wei-Lin SUNG
11/22
八強
10.0
10.0
9.0
9.0
6
2

Victor.ly盃國際網球排名賽高雄站

4.0單打
2020/11/21 - 11/22
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chen Wei Cheng
Po Yi WU
11/22
八強
8.0
8.0
6
4
Po Yi WU
YU CHEN LO
11/21
Round of 16
8.0
8.0
7 7
6 5
arrow