Loading ...
SZU KUANG, KUO 郭思廣

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

2007-12-18
單打
雙打

過去賽事結果

9月基隆站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 單打 Singles
2021/09/25 - 09/26
選手 日期 輪次 UTR 比數
ZU GUANG JUO
Brendon Lau
09/26
Finals
5.0
4.0
6
1
ZU GUANG JUO
Wei Hsiang Huang
09/26
四強
5.0
4.0
6
2
ZU GUANG JUO
PIN-TSEN CHOU
09/26
八強
5.0
5.0
6
1
ZU GUANG JUO
Chun Chin Huang
09/25
Round of 16
5.0
5.0
6
3
ZU GUANG JUO
TZU-YI WEN
09/25
Round of 32
5.0
3.0
6
0

9月基隆站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.5 單打 Singles
2021/09/25 - 09/26
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chen-Han LIN
ZU GUANG JUO
09/25
Round of 16
6.0
5.0
6
1
ZU GUANG JUO
yutung SU
09/25
Round of 32
5.0
4.0
6
0

隊長盃網球錦標賽13th全國UTR分級賽台北站

2.5男單
2021/04/17 - 04/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
ZU GUANG JUO
Chen Yuan HUNG
04/17
Round of 64
4.0
0.0
Howard Yi WANG
ZU GUANG JUO
04/17
Round of 32
5.0
4.0
6
3
arrow