Loading ...
Marcelo, Wang 王照宇

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

Taichung
1983-11-04
Victorly
單打
雙打

過去賽事結果

6月份|Victor.ly 國際網球排名賽

9.0A 雙打 Doubles
2022/06/18 - 06/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
MENG-JAN TSAI
Cheng-Hsien LEE
Chao Yu WANG
Yi Shiang HUANG
06/18
Round of 16
11.0
11.0
11.0
11.0
7 7
6 4

5月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

7.0A 雙打 Doubles
2022/05/28 - 05/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
Wei-Ting CHEN
Chao Yu WANG
todd chen
05/29
四強
11.0
11.0
11.0
11.0
6
4
Chao Yu WANG
todd chen
Cheng-Yi CHEN
Yi Chen DING
05/29
八強
11.0
11.0
10.0
10.0
7 7
6 2

5月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U7.0 雙打 Doubles
2022/05/28 - 05/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ting Chen CHANG
Syuan LAI
Chao Yu WANG
KUAN-TING CHEN
05/29
Finals
10.0
11.0
11.0
11.0
6
4
Chao Yu WANG
KUAN-TING CHEN
Po-Yu CHIU
Wei Jun Tang
05/29
四強
11.0
11.0
9.0
9.0
6
1
Chao Yu WANG
KUAN-TING CHEN
Shan-Lin CHEN
CHANG-CHUNG LIN
05/29
八強
11.0
11.0
8.0
8.0
6
2
Chao Yu WANG
KUAN-TING CHEN
TING-CHENG (David) CHUANG
YU SHENG ZENG
05/29
Round of 16
11.0
11.0
9.0
9.0
6
2

Victor.ly 5月份台北心元站

Victor.ly U6.0雙打
2022/05/07 - 05/08
選手 日期 輪次 UTR 比數
Hong Teng Chen
Li Hsuan LIN
Chao Yu WANG
KUAN-TING CHEN
05/08
八強
9.0
9.0
9.0
9.0
7
5
Chao Yu WANG
KUAN-TING CHEN
Yi Chun LAN
Chio Chih CHEN
05/08
Round of 16
9.0
9.0
9.0
9.0
6
4

Victor.ly 4月份台北心元站暨隊長盃網球錦標賽17th全國分級賽

Victor.ly U6.0雙打
2022/04/09 - 04/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
KE-JUNG HUANG
Rhino WEI
Chao Yu WANG
Yi Chun LAN
04/10
四強
12.0
12.0
9.0
9.0
6
0
Chao Yu WANG
Yi Chun LAN
DING-WEN JANG
SHENG YAO LU
04/10
八強
9.0
9.0
9.0
9.0
7
5
Chao Yu WANG
Yi Chun LAN
Kai Lin WEN
Bo-Lin WEN
04/10
Round of 16
9.0
9.0
7.0
7.0
6
1
arrow