Loading ...
PIN-HUNG, CHOU 周品宏

關於我的一切,競技場上馳騁

2008-04-12
單打
雙打

過去賽事結果

12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U7.0 雙打 Doubles
2022/12/24 - 12/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
PIN-TSEN CHOU
PIN-HUNG CHOU
KUO-FENG CHEN
YI-XIN FANG
12/30
八強
0.0
0.0
7.0
7.0
6
1
PIN-TSEN CHOU
PIN-HUNG CHOU
HUI-LUN HUANG
Xi Qiu
12/30
Finals
0.0
0.0
0.0
0.0
6
3
PIN-TSEN CHOU
PIN-HUNG CHOU
Chi Yuan TSENG
SHENG PO CHOU
12/30
四強
0.0
0.0
8.0
0.0
6
0
PIN-TSEN CHOU
PIN-HUNG CHOU
Chun-Shen LEE
Chong Cheng WU
12/30
Round of 16
0.0
0.0
0.0
3.0
7
5

12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U6.0 單打 Singles
2022/12/24 - 12/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
Xi Qiu
PIN-HUNG CHOU
12/29
Finals
7.0
6.0
7
5
PIN-HUNG CHOU
Yi-Sian CHEN
12/29
四強
6.0
5.0
6
3
PIN-HUNG CHOU
Wei Jun Tang
12/29
八強
6.0
5.0
6
0
PIN-HUNG CHOU
Lijen Zhang
12/29
Round of 16
6.0
5.0
6
0

Victor.ly 5月份台北心元站

Victor.ly U6.0雙打
2022/05/07 - 05/08
選手 日期 輪次 UTR 比數
Che-Yan LEE
Chao Yang HUANG
PIN-TSEN CHOU
PIN-HUNG CHOU
05/08
八強
8.0
9.0
6.0
6.0

9月基隆站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 雙打 Doubles
2021/09/25 - 09/26
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu Hsiang TSAI
Che-Yan LEE
PIN-HUNG CHOU
PIN-TSEN CHOU
09/26
八強
8.0
8.0
5.0
5.0
6
0

9月基隆站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.5 單打 Singles
2021/09/25 - 09/26
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chia Lin OU
PIN-HUNG CHOU
09/25
Round of 16
7.0
6.0
6
4

隊長盃網球錦標賽13th全國UTR分級賽台北站

2.5男子雙打
2021/04/17 - 04/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yuan-juei HSU
Chih-Wei HU
PIN-TSEN CHOU
PIN-HUNG CHOU
04/17
八強
8.0
8.0
7.0
7.0
6
4

隊長盃網球錦標賽13th全國UTR分級賽台北站

3.0男單
2021/04/17 - 04/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
Kuan-hsun Chen
PIN-HUNG CHOU
04/17
Round of 32
7.0
6.0
6
4
arrow