Loading ...
Chi, Lee 李奇

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

2002-09-19
高雄師範大學
單打
雙打

過去賽事結果

2023年8月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly 7.0A 雙打 Doubles
2023/08/12 - 08/18
選手 日期 輪次 UTR 比數
Li Huan LOU
HONG KAI FANG
Wei Ting YEN
chi lee
08/17
八強
8.0
12.0
0.0
8.0
6
1

2023年8月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly 7.5A 單打 Singles
2023/08/12 - 08/18
選手 日期 輪次 UTR 比數
shih hong lin
chi lee
08/17
Finals
8.0
9.0
6
1
chi lee
You sung HUANG
08/17
四強
9.0
0.0
6
3
chi lee
KEVIN L.M CHEN
08/17
八強
9.0
7.0
6
2

2023年5月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly 7.0A 雙打 Doubles
2023/05/20 - 05/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
Wei-Lin SUNG
HOU Chun-Ching
Yi Tsai
chi lee
05/24
八強
8.0
8.0
7.0
7.0
6
3

2023年5月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly 7.5A 單打 Singles
2023/05/20 - 05/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chun Tang
chi lee
05/24
四強
10.0
9.0
6
4
chi lee
Kai-Chieh Ma
05/24
八強
9.0
7.0

第26屆隊長盃國際UTR排名網球分級賽--非認證分

公開男子雙打
2023/04/23 - 06/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
Bo Yu Wu
JHENG-MIN HUANG
Cheng-Hsien LEE
chi lee
06/02
四強
10.0
10.0
9.0
8.0
6
2
Cheng-Hsien LEE
chi lee
song-chun wang
Chung Ting CHEN
06/02
八強
9.0
8.0
7.0
7.0
6
2

第26屆隊長盃國際UTR排名網球分級賽--非認證分

公開男子單打
2023/04/23 - 06/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
chi lee
Hong Lin CHEN
05/31
Finals
9.0
8.0
6
4
chi lee
Po Yi WU
05/31
四強
9.0
9.0
6
3
chi lee
Xing Lei Wang
05/31
八強
9.0
7.0
6
1

11月份|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽

VCT U9.5 單打Singles
2022/11/19 - 11/23
選手 日期 輪次 UTR 比數
Cheng Chi Hao
chi lee
11/23
Finals
9.0
8.0
6 6
3 3
chi lee
Ting Kai Lo
11/23
四強
8.0
9.0
5 7 1 10
7 5 0 5
chi lee
TENG-CHUNG CHANG
11/23
八強
8.0
7.0
chi lee
PO-WEI CHIANG
11/23
Round of 16
8.0
6.0
6 6
2 0

6月份|Victor.ly 國際網球排名賽

9.0A 雙打 Doubles
2022/06/18 - 06/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Wei-Lin SUNG
HOU Chun-Ching
Jian YI-CHENG
chi lee
06/18
Round of 16
8.0
8.0
8.0
8.0
6
4
arrow