Loading ...
Yu Jen, JENG 鄭鈺臻

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

2008-09-05
單打
雙打

過去賽事結果

12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U7.5 單打 Singles
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
TE-YU HSU
Yu Jen JENG
12/19
Finals
5.0
5.0
6
3
Yu Jen JENG
Yu-Sheng(Sam) LIN
12/19
四強
5.0
6.0
6
1
Yu Jen JENG
DING-WEN JANG
12/18
八強
5.0
5.0
6
0

Victor.ly 年終八強賽

美網組雙打小組賽
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
Gao Jun XIA
Chen Chong-Yu
Yu Jen JENG
12/18
10.0
10.0
10.0
9.0
6
4
Wei-Ting CHEN
Ke-Hung CHEN
Chen Chong-Yu
Yu Jen JENG
12/18
10.0
10.0
10.0
9.0
6
0

10月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 雙打 Doubles
2021/10/30 - 10/31
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu Jen JENG
YUEH-HAN WU
WEI-PU LIN
Kai-Chun HSU
10/31
Finals
9.0
9.0
9.0
9.0
6
1
Yu Jen JENG
YUEH-HAN WU
Po-Yu CHIU
Hsiao-Ying(Eric) Liu
10/31
四強
9.0
9.0
7.0
7.0
6
0
Yu Jen JENG
YUEH-HAN WU
YI-HAO ZENG
YI-XIN FANG
10/31
八強
9.0
9.0
7.0
7.0
6
3

10月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 單打 Singles
2021/10/30 - 10/31
選手 日期 輪次 UTR 比數
WEI-TING HSIAO
Yu Jen JENG
10/31
四強
5.0
5.0
6
4
Yu Jen JENG
Yan-Lin CHEN
10/30
八強
5.0
5.0
6
0

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

6.0A 雙打 Doubles
2021/09/04 - 09/05
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chiang-Jen Peng
Cheng-Rung LI
Yu Jen JENG
Hong Lin CHEN
09/04
Round of 16
9.0
9.0
8.0
9.0
6
2

9月彰化站|Victor.ly 國際網球公開賽

UFO Blue B 四強
2021/09/04 - 09/06
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu Jen JENG
TE-YU HSU
09/05
Finals
7.0
7.0
6 3 1 10
1 6 0 6
Yu Jen JENG
JIA LIANG CHEN
09/05
四強
7.0
5.0
6 6
2 2

9月彰化站|Victor.ly 國際網球公開賽

UFO Blue
2021/09/04 - 09/06
選手 日期 輪次 UTR 比數
Leo Hsu
Yu Jen JENG
09/04
7.0
7.0
6 6
2 4
Yu Jen JENG
CHENG TING CHIANG
09/04
7.0
6.0
6 6
3 2

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站2021

3.0 雙打 Doubles
2021/03/06 - 03/09
選手 日期 輪次 UTR 比數
XIANG YEH
ZI-DI HUANG
Peng Yu Lai
Yu Jen JENG
03/07
八強
9.0
9.0
9.0
8.0
6
4
Peng Yu Lai
Yu Jen JENG
SYUAN-HO CHEN
CHENG TING CHIANG
03/07
Round of 16
9.0
8.0
6.0
6.0
6
1

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站2021

3.0 單打 Singles
2021/03/06 - 03/09
選手 日期 輪次 UTR 比數
Hsiang Jen Hou
Yu Jen JENG
03/07
八強
7.0
5.0
6
4
Yu Jen JENG
CHEN-HUA XU
03/06
Round of 16
5.0
5.0
7
5
Yu Jen JENG
Yunling WANG
03/06
Round of 32
5.0
6.0
6
2

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站

3.0 雙打 Doubles
2020/12/26 - 12/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
Zi Wei CHEN
BO-WEI SU
Toemona Akuyana
Yu Jen JENG
12/27
Round of 16
7.0
7.0
7.0
8.0
7 7
6 5

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站

3.0 單打 Singles
2020/12/26 - 12/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
BO-WEI SU
Yu Jen JENG
12/26
Round of 32
5.0
5.0
6
2
Yu Jen JENG
Pin-Quan LI
12/26
Round of 64
5.0
4.0
6
0
arrow