Loading ...
Song-Jie, Wu 吳嵩傑

關於我的一切,競技場上馳騁

1995-05-28
單打
雙打

過去賽事結果

11月台中站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 雙打 Doubles
2021/11/13 - 11/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
Hung En HSU
HUI-CHU FU
SONG-JIE WU
Tzu Kai CHAO
11/14
四強
9.0
9.0
7.0
7.0
6
3
SONG-JIE WU
Tzu Kai CHAO
YI-XIN FANG
Yi Chan CHU
11/14
八強
7.0
7.0
7.0
5.0
6
0

10月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U4.0 雙打 Doubles
2021/10/30 - 10/31
選手 日期 輪次 UTR 比數
Sheng-Chun CHIU
Po-Yeh HUANG
SONG-JIE WU
Tzu Kai CHAO
10/31
Finals
7.0
7.0
6.0
6.0
6
3
SONG-JIE WU
Tzu Kai CHAO
Wen-Hua Chuang
Yi-Hsuan LIAO
10/31
四強
6.0
6.0
5.0
5.0
6
1

Victor.ly盃國際網球排名賽台中站

2.0單打 Singles
2021/02/20 - 02/21
選手 日期 輪次 UTR 比數
Che-Yu CHIANG
SONG-JIE WU
02/20
Round of 16
3.0
3.0
6
3
SONG-JIE WU
SHENG PO CHOU
02/20
Round of 32
3.0
3.0
6
2
SONG-JIE WU
Tung-Chuan (Charles) CHIU
02/20
Round of 64
3.0
3.0
6
3
arrow