Loading ...
SHANG-LUN, LI 李尚倫

關於我的一切,競技場上馳騁

2014-08-26
網球種子
單打
雙打

過去賽事結果

11月份|Victor.ly 國際網球排名賽

U10迷你綠球組
2022/11/19 - 11/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yan Bo LIN
SHANG-LUN LI
11/23
八強
4.0
1.0
4
1

6月份|Victor.ly 國際網球排名賽

U8迷你綠點球組
2022/06/18 - 06/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Connie Yu-Shan Lin
SHANG-LUN LI
06/19
四強
1.0
1.0
4
1

6月份|Victor.ly 國際網球排名賽

U10綠點球組
2022/06/18 - 06/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Bella Yu-Tsen Lin
SHANG-LUN LI
06/19
四強
2.0
1.0
4
0
SHANG-LUN LI
JIE-XUAN MA
06/19
八強
1.0
1.0
5
3

3月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U8綠點球組
2022/03/26 - 03/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
Xuan CHANG
SHANG-LUN LI
03/26
四強
1.0
1.0
4
2
SHANG-LUN LI
Klara YS Huang
03/26
八強
1.0
1.0
4
0

3月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U10綠點球組
2022/03/26 - 03/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
Rody CHOU
SHANG-LUN LI
03/26
Round of 16
1.0
1.0
5
3
arrow