Loading ...
Hong kai, fang 方宏愷

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

2007-01-02
花蓮高中
單打
雙打

過去賽事結果

2024年3月第二站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly 7.0A 雙打 Doubles
2024/03/30 - 04/08
選手 日期 輪次 UTR 比數
Tsai Jie LU
Hong zhoe WU
Jian-Hong Chen
Hong Kai Fang
04/08
四強
10.0
6.0
8.0
9.0
7
5

2024年3月第二站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly 7.5A 單打 Singles
2024/03/30 - 04/08
選手 日期 輪次 UTR 比數
Hong Kai Fang
TZU-CHIEN YU
04/08
八強
9.0
8.0
6
4
CHIN KUAN LAI
Hong Kai Fang
04/08
Finals
9.0
9.0
6
1
Hong Kai Fang
KAI-CHENG PENG
04/08
四強
9.0
8.0
6
3

J60 Changhua

Boys Main Draw
2023/09/12 - 09/17
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHEN HUI HO
Hong Kai Fang
09/17
Round 1
10.0
9.0
6 6
1 2
CHUN-CHIEN HOU
Kai En Yang
Hong Kai Fang
Cheng En Yu
09/17
Round 1
11.0
10.0
8.0
8.0
6 6
1 1

J60 Changhua

Boys Main Draw
2023/09/05 - 09/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
Kai Cheng Peng
HONG KAI FANG
09/10
Round 1
8.0
9.0
3 7 6
6 5 3

2023年8月彰化站|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽

VCT 9.5A 單打Singles
2023/08/28 - 08/31
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
HONG KAI FANG
08/31
Finals
10.0
9.0
2
1
HONG KAI FANG
Peng Yu Lai
08/31
四強
9.0
8.0
6 6
2 3
HONG KAI FANG
Hsun Huang HUNG
08/31
八強
9.0
9.0
6 4 1 10
2 6 0 5

2023年8月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly 7.0A 雙打 Doubles
2023/08/12 - 08/18
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yi Hsiang Lin
Keng-Cheng LIN
Li Huan LOU
HONG KAI FANG
08/17
四強
0.0
7.0
8.0
12.0
7 7
6 5
Li Huan LOU
HONG KAI FANG
Wei Ting YEN
chi lee
08/17
八強
8.0
12.0
0.0
8.0
6
1

2023年4月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly 7.0A 雙打 Doubles
2023/04/08 - 04/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
HONG KAI FANG
LI-XUAN PAN
HOHAN LIN
WEI-JUN LIN
04/19
8.0
9.0
9.0
9.0
6
3
HONG KAI FANG
LI-XUAN PAN
Hai Fong LIAO
KUANG CHENG LU
04/19
8.0
9.0
8.0
8.0
6
3
HONG KAI FANG
LI-XUAN PAN
Cheng Rong CHANG
TING-JUI KANG
04/19
8.0
9.0
8.0
8.0
6
3

2023年4月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly 7.5A 單打 Singles
2023/04/08 - 04/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
HONG KAI FANG
HOHAN LIN
04/19
Finals
8.0
7.0
6
3
HONG KAI FANG
Cheng Rong CHANG
04/19
四強
8.0
7.0
6
0

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly 9.0A 雙打 Doubles
2022/09/24 - 09/25
選手 日期 輪次 UTR 比數
Wei Siang HUANG
Chuang Ju Tsai
TE-YU HSU
HONG KAI FANG
09/28
八強
8.0
8.0
4.0
5.0
6
2

9月彰化站|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽

VCT 9.5A 單打Singles
2022/09/24 - 09/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
Cheng Chi Hao
HONG KAI FANG
09/28
八強
9.0
8.0
6 1 1 10
3 6 0 8

7月份|Victor.ly 國際網球排名賽

7.5A 組單打 Singles
2022/07/16 - 07/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHENG HAO LIU
HONG KAI FANG
07/17
四強
9.0
8.0
7
5
HONG KAI FANG
YUN-RONG ZHANG
07/16
八強
8.0
7.0
6
3
HONG KAI FANG
WEN CHIEN Chen
07/16
Round of 16
8.0
7.0
6
2

7月份|Victor.ly 國際網球排名賽

9.0A 雙打 Doubles
2022/07/16 - 07/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
YUN-RONG ZHANG
Cheng en Wu
JIA EN CHEN
HONG KAI FANG
07/17
八強
9.0
9.0
8.0
5.0
6
2

Victor.ly Summer Events

Doubles Match Play
2022/07/14 - 07/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
HONG KAI FANG
TE-YU HSU
TENG-CHUNG CHANG
07/15
5.0
5.0
4.0
4.0
1 6 1 10
6 2 0 6

Victor.ly Summer Events

Senior High School singles
2022/07/14 - 07/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
HONG KAI FANG
07/14
四強
8.0
8.0
7 7 3 1 10
6 1 6 0 7

第19屆隊長盃 UTR認證分賽

認證分循環賽--A組循環
2022/06/12 - 06/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
HONG KAI FANG
Noah Oulee
06/11
8.0
4.0
6 6
0 1
Nuo Hsieh Hsin
HONG KAI FANG
06/11
10.0
8.0
6 6
2 1
arrow