Loading ...
Hong kai, fang 方宏愷

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

2007-01-02
花蓮高中
單打
雙打

過去賽事結果

2023年4月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly 7.0A 雙打 Doubles
2023/04/08 - 04/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
HONG KAI FANG
LI-XUAN PAN
HOHAN LIN
WEI-JUN LIN
04/19
8.0
9.0
9.0
9.0
6
3
HONG KAI FANG
LI-XUAN PAN
Hai Fong LIAO
KUANG CHENG LU
04/19
8.0
9.0
8.0
8.0
6
3
HONG KAI FANG
LI-XUAN PAN
Cheng Rong CHANG
TING-JUI KANG
04/19
8.0
9.0
8.0
8.0
6
3

2023年4月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly 7.5A 單打 Singles
2023/04/08 - 04/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
HONG KAI FANG
HOHAN LIN
04/19
Finals
8.0
7.0
6
3
HONG KAI FANG
Cheng Rong CHANG
04/19
四強
8.0
7.0
6
0

9月彰化站|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽

VCT 9.5A 單打Singles
2022/09/24 - 09/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
Cheng Chi Hao
HONG KAI FANG
09/28
八強
9.0
8.0
6 1 1 10
3 6 0 8

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly 9.0A 雙打 Doubles
2022/09/24 - 09/25
選手 日期 輪次 UTR 比數
Wei Siang HUANG
Chuang Ju Tsai
TE-YU HSU
HONG KAI FANG
09/28
八強
8.0
8.0
4.0
5.0
6
2

7月份|Victor.ly 國際網球排名賽

7.5A 組單打 Singles
2022/07/16 - 07/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHENG HAO LIU
HONG KAI FANG
07/17
四強
9.0
8.0
7
5
HONG KAI FANG
YUN-RONG ZHANG
07/16
八強
8.0
7.0
6
3
HONG KAI FANG
WEN CHIEN Chen
07/16
Round of 16
8.0
7.0
6
2

7月份|Victor.ly 國際網球排名賽

9.0A 雙打 Doubles
2022/07/16 - 07/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
YUN-RONG ZHANG
Cheng en Wu
JIA EN CHEN
HONG KAI FANG
07/17
八強
9.0
9.0
8.0
5.0
6
2

Victor.ly Summer Events

Doubles Match Play
2022/07/14 - 07/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
HONG KAI FANG
TE-YU HSU
TENG-CHUNG CHANG
07/15
5.0
5.0
4.0
4.0
1 6 1 10
6 2 0 6

Victor.ly Summer Events

Senior High School singles
2022/07/14 - 07/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
HONG KAI FANG
07/14
四強
8.0
8.0
7 7 3 1 10
6 1 6 0 7

第19屆隊長盃 UTR認證分賽

認證分循環賽--A組循環
2022/06/12 - 06/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
HONG KAI FANG
Noah Oulee
06/11
8.0
4.0
6 6
0 1
Nuo Hsieh Hsin
HONG KAI FANG
06/11
10.0
8.0
6 6
2 1
arrow