Loading ...
Cheng En, YU 余承恩

關於我的一切,競技場上馳騁

2006-07-04
Victor.ly
單打
雙打

過去賽事結果

2024年1月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly 7.0A 雙打 Doubles
2024/01/27 - 01/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
Cheng En Yu
YU-CHENG LI
Sun Eason
Chih Yuan HSU
01/29
Finals
10.0
8.0
11.0
9.0
7
5
Cheng En Yu
YU-CHENG LI
LI-HSIANG CHENG
Hong Ze HSU
01/29
四強
10.0
8.0
7.0
8.0
6
2
Cheng En Yu
YU-CHENG LI
Caden Kuang-Bo Hsia
Joaquin Heredia
01/29
八強
10.0
8.0
7.0
7.0
6
1

2024年彰化站|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽

VCT 單打Singles
2024/01/27 - 01/30
選手 日期 輪次 UTR 比數
Cheng En Yu
Caden Kuang-Bo Hsia
01/30
八強
10.0
8.0
6 6
4 1
Cheng En Yu
Sun Eason
01/30
Finals
10.0
9.0
6 6
1 4
Cheng En Yu
Hsun Huang HUNG
01/30
四強
10.0
8.0
6 6
3 2
Cheng En Yu
CIOU CHUAN-YU
01/30
Round of 16
10.0
10.0
2 7 7 1 12
6 6 5 0 10

2023年彰化站|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽暨年終八強賽

VCT 單打Singles
2024/01/05 - 01/08
選手 日期 輪次 UTR 比數
Cheng En Yu
YU-CHENG LI
01/08
Finals
10.0
7.0
Cheng En Yu
PengYu Lai
01/08
四強
10.0
8.0
6 6
2 2
Cheng En Yu
Ryan Tan Ei Jey
01/08
八強
10.0
6.0
6 6
2 1

J60 Shenzhen

Boys Main Draw
2023/11/28 - 12/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
Cheng En Yu
Xin Zhou
Xi cheng Huang
Jingxiong Liang
12/03
Round 1
10.0
9.0
9.0
10.0
6 6
4 3
Cheng En Yu
Xin Zhou
Junlin Chen
Jiahao Kong
12/03
Round 2
10.0
9.0
8.0
8.0
6 7 7
1 6 2
Jian Huang
Cheng En Yu
12/03
Round 1
9.0
10.0
7 7 7
5 6 2
Jun ji He
ZHENGYU SUN
Cheng En Yu
Xin Zhou
12/03
八強
10.0
11.0
10.0
9.0
6 4 1 10
3 6 0 3

J30 Kaohsiung

Boys Main Draw
2023/11/07 - 11/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
HUNG-YU CHEN
Cheng En Yu
11/12
Round 3
10.0
10.0
2 6 6
6 4 2
Cheng En Yu
Kyle Loh
11/12
Round 2
10.0
8.0
6 6
2 2
CHEN HUI HO
Cheng En Yu
Kuan-Ting Chen
CHIN KUAN LAI
11/12
四強
10.0
10.0
10.0
10.0
6 6
3 1
CHEN HUI HO
Cheng En Yu
BO YU WU
TING-HO YANG
11/12
八強
10.0
10.0
10.0
10.0
6 6
3 2
CHEN HUI HO
Cheng En Yu
Hung-Jui Chen
SHANG-EN KAO
11/12
Round 2
10.0
10.0
10.0
9.0
3 6 1 10
6 2 0 8
CHEN HUI HO
Cheng En Yu
Lin Hao-Yu
Kai-An WU
11/12
決賽
10.0
10.0
10.0
10.0
4 6 1 10
6 4 0 8

J30 Kaohsiung

Boys Main Draw
2023/10/31 - 11/05
選手 日期 輪次 UTR 比數
Cheng En Yu
Zi Yi Ou
11/05
Round 3
10.0
10.0
7 7 7 7
6 4 6 2
Cheng En Yu
Yu-Min LIN
11/05
Round 2
10.0
8.0
6 6
2 0
CHEN HUI HO
Cheng En Yu
Kuan-Huai MAO
Zi Yi Ou
11/05
Round 2
10.0
10.0
10.0
9.0
6 6
4 1
Hung-Jui Chen
CHIN KUAN LAI
CHEN HUI HO
Cheng En Yu
11/05
八強
9.0
10.0
10.0
10.0
6 6 1 10
7 3 0 1
SYUE-LIAN CHUANG
Cheng En Yu
11/05
八強
10.0
10.0
2 7 6
6 5 2

J200 Tainan

Boys Qualifying Draw
2023/09/26 - 10/01
選手 日期 輪次 UTR 比數
Cheng En Yu
Kei Matsumoto
10/01
R1 Qualifier
10.0
8.0
6 6
0 0
Cheng En Yu
YU-EN TSAI
10/01
R2 Qualifier
10.0
8.0
6 6
0 1
Cheng En Yu
HUNG-YU CHEN
10/01
QF Qualifier
10.0
9.0
6 6
2 2

J200 Tainan

Boys Main Draw
2023/09/26 - 10/01
選手 日期 輪次 UTR 比數
Cheng En Yu
Christian Sean Wong
10/01
Round 1
10.0
9.0
5 6 6
7 1 2
Timofei Derepasko
Cheng En Yu
10/01
Round 2
12.0
10.0
6 6
1 0

J30 Tainan

Boys Main Draw
2023/09/19 - 09/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
Hung-Jui Chen
Cheng En Yu
09/24
Round 1
9.0
9.0
0 6 6
6 3 3

J60 Changhua

Boys Main Draw
2023/09/12 - 09/17
選手 日期 輪次 UTR 比數
YEN-CHUN WANG
Cheng En Yu
09/17
Round 1
10.0
10.0
6 6
4 1
CHUN-CHIEN HOU
Kai En Yang
Hong Kai Fang
Cheng En Yu
09/17
Round 1
11.0
10.0
8.0
8.0
6 6
1 1

J60 Changhua

Boys Main Draw
2023/09/05 - 09/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
Siu Chi Nicholas Cheng
cheng en yu
09/10
Round 1
10.0
10.0
6 0 6
3 6 3

2023年8月彰化站|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽

VCT 9.5A 單打Singles
2023/08/28 - 08/31
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
HONG KAI FANG
08/31
Finals
10.0
9.0
2
1
cheng en yu
Leo Lee
08/31
四強
10.0
8.0
6
0
cheng en yu
Yu-Ran Qiu
08/31
八強
10.0
9.0
6 7 7
3 6 5

2023年7月彰化第二站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly 7.0A 雙打 Doubles
2023/07/29 - 08/01
選手 日期 輪次 UTR 比數
KEVIN L.M CHEN
Keng-Cheng LIN
cheng en yu
Pin-Jia Tseng
08/02
四強
7.0
7.0
9.0
0.0

2023年7月彰化第二站|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽

VCT 9.5A 單打Singles
2023/07/29 - 08/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
ANDREW WU
08/03
Finals
9.0
10.0
3 7 1 10
6 5 0 4
cheng en yu
Pin-Jia Tseng
08/03
四強
9.0
9.0
6 6
3 3
cheng en yu
CHENG WEI GUO
08/03
八強
9.0
8.0
6 6
3 4

2023年4月彰化站|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽

VCT 附加賽
2023/04/29 - 04/30
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
Joaquin Heredia
05/03
8.0
5.0
6 6
2 2

2023年4月彰化站|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽

VCT 9.5A 單打Singles
2023/04/29 - 04/30
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
TE-YU HSU
05/03
Finals
8.0
7.0
7 6
5 2
cheng en yu
Ting Chen CHANG
05/03
四強
8.0
7.0
6 6
3 0
cheng en yu
Wei Ting Sun
05/03
八強
8.0
4.0

2023年4月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly 7.0A 雙打 Doubles
2023/04/29 - 04/30
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
TE-YU HSU
wei-lin chen
Chien Hsun Lo
05/03
Finals
8.0
7.0
11.0
12.39
6
4
cheng en yu
TE-YU HSU
Hong Ze HSU
LI-HSIANG CHENG
05/03
四強
8.0
7.0
9.0
9.0
6
2

9月彰化站|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽

VCT 9.5A 季軍賽
2022/09/24 - 09/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
Hong Shain Chu
09/28
Finals
8.0
8.0
6 6
3 4

9月彰化站|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽

VCT 9.5A 單打Singles
2022/09/24 - 09/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
CIOU CHUAN-YU
cheng en yu
09/28
四強
8.0
8.0
6 4 1 10
2 6 0 5
cheng en yu
YU-CHENG LI
09/28
八強
8.0
6.0
6 6
3 2

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly 9.0A 雙打 Doubles
2022/09/24 - 09/25
選手 日期 輪次 UTR 比數
Peng Yu Lai
CIOU CHUAN-YU
cheng en yu
YU-CHENG LI
09/28
Finals
8.0
10.0
5.0
8.0
6
4
cheng en yu
YU-CHENG LI
Wei Siang HUANG
Chuang Ju Tsai
09/28
四強
5.0
8.0
8.0
8.0
7
5
cheng en yu
YU-CHENG LI
Cheng Chi Hao
Hao-Wei Tsao
09/28
八強
5.0
8.0
8.0
9.0
7
5

8月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

9.0A 雙打 Doubles
2022/08/27 - 08/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
Wei Ting CHIU
Wei Hsiang CHIU
cheng en yu
YU-CHENG LI
08/28
四強
9.0
9.0
5.0
8.0
6
2
cheng en yu
YU-CHENG LI
Hung En HSU
CHIH CHUNG CHANG
08/28
八強
5.0
8.0
7.0
7.0
6
2
cheng en yu
YU-CHENG LI
Yu Feng CHEN
TE-YU HSU
08/28
Round of 16
5.0
8.0
8.0
4.0
6
4

8月彰化站|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽

9.5A Singles
2022/08/27 - 08/31
選手 日期 輪次 UTR 比數
Hong-Lin Fu
cheng en yu
08/28
Finals
11.67
8.0
6 6
1 0
cheng en yu
TE-YU HSU
08/28
四強
8.0
7.0
6 6
3 3
cheng en yu
Hong Lin CHEN
08/27
八強
8.0
8.0
1 6 1 10
6 3 0 3

Victor.ly Summer Events

Senior High School singles
2022/07/14 - 07/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
TE-YU HSU
07/15
Finals
8.0
7.0
6 7
2 5
cheng en yu
HONG KAI FANG
07/14
四強
8.0
8.0
7 7 3 1 10
6 1 6 0 7

Victor.ly Summer Events

Doubles Match Play
2022/07/14 - 07/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
HONG KAI FANG
TE-YU HSU
TENG-CHUNG CHANG
07/15
5.0
5.0
4.0
4.0
1 6 1 10
6 2 0 6

7月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

9.0A 雙打 Doubles
2022/07/02 - 07/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chang TANG
Yu-Hsien WANG
cheng en yu
YU-CHENG LI
07/03
四強
11.0
11.0
5.0
8.0
6
4
cheng en yu
YU-CHENG LI
Te Ching HSU
Zying DAI
07/03
八強
5.0
8.0
8.0
8.0
6
0

5月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

7.0A 雙打 Doubles
2022/05/28 - 05/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
Po-Chun CHEN
Yin-Chih LAN
cheng en yu
Wei-Ting CHEN
05/29
Finals
9.0
10.0
5.0
9.0
6
4
cheng en yu
Wei-Ting CHEN
Chao Yu WANG
todd chen
05/29
四強
5.0
9.0
9.0
11.0
6
4

5月彰化站|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽

9.5A Singles
2022/05/28 - 05/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yin-Chih LAN
cheng en yu
05/29
Finals
11.0
8.0
6 6
2 0
cheng en yu
Vincent Cheng
05/29
四強
8.0
8.0
3 6 1 10
6 3 0 5
cheng en yu
Yu-Hsien WANG
05/28
八強
8.0
8.0
7 4
5 5
cheng en yu
Hao-Wei Tsao
05/28
Round of 16
8.0
7.0
6 6
2 4

Victor.ly 年終八強賽

美網組 Top 4
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
Gao Jun XIA
liang lin
Jing Wei Fang
12/19
Finals
5.0
9.0
9.0
9.0
6
2
cheng en yu
Gao Jun XIA
Cheng-Yen(Anthony) CHIANG
CHIN CHENG KUO
12/19
四強
5.0
9.0
8.0
8.0
6
3

Victor.ly 年終八強賽

美網組雙打小組賽
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
Gao Jun XIA
brian chen
Yu Jen JENG
12/18
5.0
9.0
11.0
10.0
6
4
cheng en yu
Gao Jun XIA
Wei-Ting CHEN
Ke-Hung CHEN
12/18
5.0
9.0
9.0
9.0
7 9
6 7
arrow