Loading ...
Chin-An, PANG 龐進安

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

1992-04-06
有得
單打
雙打

過去賽事結果

第28屆隊長盃國際排名UTR網球分級賽--8/26-27

3.5男子單打
2023/09/14 - 10/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
Jacob Marcou
CHIN-AN PANG
09/20
Finals
6.0
7.0
6
2
CHIN-AN PANG
Yu-En(Alan) KUO
09/20
四強
7.0
4.0
7
5
CHIN-AN PANG
Shen Chengfung
09/20
八強
7.0
3.0
6
2

J60 Changhua

Boys Qualifying Draw
2023/09/12 - 09/17
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHIN YUAN LEE
CHIN-AN PANG
09/17
R2 Qualifier
8.0
7.0
6 6
0 0

J60 Changhua

Boys Qualifying Draw
2023/09/05 - 09/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
Naoto Tomizawa
Chin-An Pang
09/10
R1 Qualifier
10.0
7.0
6 6
0 1

第28屆隊長盃國際UTR排名網球分級賽

27屆認證分B組
2023/07/27 - 08/15
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chin-An Pang
Yin Chiang Lee
08/15
6.0
4.0
6 6
1 0
Chin-An Pang
Chi-Rung Weng
08/15
6.0
3.0
6 6
0 0

2023年7月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U7.5 單打 Singles
2023/07/10 - 07/11
選手 日期 輪次 UTR 比數
Jerry KUO
Chin-An Pang
07/14
Round of 16
0.0
0.0
6
2

Victor.ly 6月份台北心元站

Victor.ly U7.0單打
2022/06/12 - 06/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yi Chun LAN
Chin-An Pang
06/12
四強
6.0
6.0
6
1
Chin-An Pang
SINFU LIN
06/12
八強
6.0
5.0
6
4
Chin-An Pang
Chen-Hsuan Huang
06/12
Round of 16
6.0
3.0
6
1

5月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 單打 Singles
2022/05/28 - 05/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
KUANJEN CHOU
Chin-An Pang
05/28
八強
6.0
6.0
7 7
6 5
Chin-An Pang
JUN KAI ZHAN
05/28
Round of 16
6.0
5.0
6
2
Chin-An Pang
YI-JIA Tseng
05/28
Round of 32
6.0
3.0
6
0

Victor.ly 4月份台北心元站暨隊長盃網球錦標賽17th全國分級賽

隊長盃2.5男子單打
2022/04/09 - 04/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
Toshi Chun Jung HUANG
Chin-An Pang
04/10
四強
6.0
5.0
6
3
Chin-An Pang
Luke Lee
04/09
八強
5.0
4.0
6
2
Chin-An Pang
Pao Ping Wang
04/09
Round of 16
5.0
5.0
6
0
Chin-An Pang
Yi-Hsuan KUO
04/09
Round of 32
5.0
3.0
6
1
arrow