Loading ...
EN NI, CHANG 張恩婗

關於我的一切,競技場上馳騁

1992-04-06
單打
雙打

過去賽事結果

2023年4月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

迷你網球附加賽
2023/04/29 - 04/30
選手 日期 輪次 UTR 比數
EN NI CHANG
Cheng Yen Chiang
05/03
1.0
0.0
4
2
CHEN-WEI TANG
EN NI CHANG
05/03
0.0
1.0
4
2

2023年4月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U8迷你橘點球組
2023/04/29 - 04/30
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ian LIN
EN NI CHANG
05/03
八強
1.0
1.0
4
0

2023年2月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U8迷你綠點球組
2023/02/11 - 02/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
ZONG-NONG CHANG
EN NI CHANG
02/16
八強
1.0
1.0
4
0
EN NI CHANG
HSU TE CHUNG
02/16
Round of 16
1.0
1.0
4
2
arrow