Loading ...
Pin-Tsen, CHOU 周品岑

關於我的一切,競技場上馳騁

2011-05-29
單打
雙打

過去賽事結果

Victor.ly 5月份台北心元站

Victor.ly U6.0雙打
2022/05/07 - 05/08
選手 日期 輪次 UTR 比數
Che-Yan LEE
Chao Yang HUANG
PIN-TSEN CHOU
PIN-HUNG CHOU
05/08
八強
8.0
9.0
6.0
6.0

9月基隆站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 雙打 Doubles
2021/09/25 - 09/26
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu Hsiang TSAI
Che-Yan LEE
PIN-HUNG CHOU
PIN-TSEN CHOU
09/26
八強
8.0
8.0
5.0
5.0
6
0

9月基隆站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 單打 Singles
2021/09/25 - 09/26
選手 日期 輪次 UTR 比數
ZU GUANG JUO
PIN-TSEN CHOU
09/26
八強
5.0
5.0
6
1
PIN-TSEN CHOU
Jen Tien TSUI
09/25
Round of 16
5.0
6.0
6
4
PIN-TSEN CHOU
Ling Lin Kaylin Chan
09/25
Round of 32
5.0
2.0
6
2

隊長盃網球錦標賽13th全國UTR分級賽台北站

2.5女單
2021/04/17 - 04/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yun-zhen HSU
PIN-TSEN CHOU
04/18
四強
7.0
4.0
6
2
PIN-TSEN CHOU
Hei Yin DENG
04/17
八強
4.0
4.0
6
0
PIN-TSEN CHOU
Meichuan Cheng
04/17
Round of 16
4.0
3.0
6
4
PIN-TSEN CHOU
Yu-Wei CHEN
04/17
Round of 32
4.0
2.0
6
1

隊長盃網球錦標賽13th全國UTR分級賽台北站

2.5男子雙打
2021/04/17 - 04/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yuan-juei HSU
Chih-Wei HU
PIN-TSEN CHOU
PIN-HUNG CHOU
04/17
八強
8.0
8.0
7.0
7.0
6
4
arrow