Loading ...
Kuan-Ting, Chen 陳冠廷

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

2008-04-17
新興國中
單打
雙打

過去賽事結果

5月彰化站|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽

VCT 9.5A 季軍賽
2022/05/28 - 05/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
KUAN-TING CHEN
Vincent Cheng
05/29
Finals
9.0
8.0
6 6
1 2

5月彰化站|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽

9.5A Singles
2022/05/28 - 05/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yin-Chih LAN
KUAN-TING CHEN
05/29
四強
11.0
9.0
6 6
1 1
KUAN-TING CHEN
YU-CHENG LI
05/28
八強
9.0
8.0
6 6
4 4

5月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U7.0 雙打 Doubles
2022/05/28 - 05/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ting Chen CHANG
Syuan LAI
Chao Yu WANG
KUAN-TING CHEN
05/29
Finals
10.0
11.0
11.0
11.0
6
4
Chao Yu WANG
KUAN-TING CHEN
Po-Yu CHIU
Wei Jun Tang
05/29
四強
11.0
11.0
9.0
9.0
6
1
Chao Yu WANG
KUAN-TING CHEN
Shan-Lin CHEN
CHANG-CHUNG LIN
05/29
八強
11.0
11.0
8.0
8.0
6
2
Chao Yu WANG
KUAN-TING CHEN
TING-CHENG (David) CHUANG
YU SHENG ZENG
05/29
Round of 16
11.0
11.0
9.0
9.0
6
2

Victor.ly 5月份台北心元站

Victor.ly U6.0雙打
2022/05/07 - 05/08
選手 日期 輪次 UTR 比數
Hong Teng Chen
Li Hsuan LIN
Chao Yu WANG
KUAN-TING CHEN
05/08
八強
9.0
9.0
9.0
9.0
7
5
Chao Yu WANG
KUAN-TING CHEN
Yi Chun LAN
Chio Chih CHEN
05/08
Round of 16
9.0
9.0
9.0
9.0
6
4

3月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U7.5 單打 Singles
2022/03/26 - 03/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
TE-YU HSU
KUAN-TING CHEN
03/26
Finals
6.0
5.0
6
2
KUAN-TING CHEN
YU-CHENG LI
03/26
四強
5.0
9.0
6
1
KUAN-TING CHEN
Shan-Lin CHEN
03/26
八強
5.0
4.0
6
1
arrow