Loading ...
CHU YU, CHANG 張主又

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

1998-05-14
單打
雙打

過去賽事結果

Victor.ly 5月份台北心元站

Victor.ly U5.0單打
2022/05/07 - 05/08
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHU YU CHANG
SINFU LIN
05/08
Finals
5.0
5.0
6
1
CHU YU CHANG
WEI-HUA HUANG
05/08
四強
5.0
5.0
6
2
CHU YU CHANG
HAO WEN CHIANG
05/08
八強
5.0
4.0
6
1
CHU YU CHANG
Chi-han Peng
05/08
Round of 16
5.0
3.0
6
1

Victor.ly 5月份台北心元站

Victor.ly U4.0雙打
2022/05/07 - 05/08
選手 日期 輪次 UTR 比數
Hao-Wei CHENG
SHIH JIE LO
Chih Ying HO
CHU YU CHANG
05/07
Finals
9.0
9.0
9.0
9.0
7 10
6 8
Chih Ying HO
CHU YU CHANG
Shih chueh TAI
Cheng Hao CHEN
05/07
四強
9.0
9.0
7.0
7.0
6
2
Chih Ying HO
CHU YU CHANG
Fang-Hsi HSU
Fu Xuan Liu
05/07
八強
9.0
9.0
6.0
6.0
6
1

Victor.ly 4月份台北心元站暨隊長盃網球錦標賽17th全國分級賽

隊長盃2.5級男子雙打
2022/04/09 - 04/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
JUI CHING LIN
Ging Yu LIN
Chih Ying HO
CHU YU CHANG
04/10
Round of 16
10.0
10.0
7.0
8.0
6
1

Victor.ly 4月份台北心元站暨隊長盃網球錦標賽17th全國分級賽

隊長盃2.5男子單打
2022/04/09 - 04/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
Wo-Shu Hsu
CHU YU CHANG
04/09
Round of 32
4.0
4.0
6
4
CHU YU CHANG
PO-HUNG TSENG
04/09
Round of 64
4.0
4.0
7
5
arrow