Loading ...
Yan Rong, Tzeng 曾妍蓉

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

2009-04-17
單打
雙打

過去賽事結果

Victor.ly 4月份台北心元站暨隊長盃網球錦標賽17th全國分級賽

隊長盃3.0級男子雙打
2022/04/09 - 04/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chen Jason CHANG
Jia De LIN
Yan Rong Tzeng
Wen An Hsu
04/10
八強
11.0
11.0
11.0
10.0

隊長盃網球錦標賽15 th全國分級賽

2.5男子單打
2021/11/13 - 11/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
Timothy Lu
Yan Rong Tzeng
11/13
Round of 16
5.0
5.0
6
1
Yan Rong Tzeng
Hsiang-chih CHANG
11/13
Round of 32
5.0
4.0
6
3

9月彰化站|Victor.ly 國際網球公開賽

UFO Blue B 四強
2021/09/04 - 09/06
選手 日期 輪次 UTR 比數
TE-YU HSU
Yan Rong Tzeng
09/05
四強
7.0
6.0
6 7 7
2 6 5

9月彰化站|Victor.ly 國際網球公開賽

UFO Blue
2021/09/04 - 09/06
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yan Rong Tzeng
ZI-DI HUANG
09/04
6.0
6.0
6 3
4 0
Ting-Jui CHANG
Yan Rong Tzeng
09/04
9.0
6.0
7 6
5 2

隊長盃網球錦標賽14th全國UTR分級賽

2.0混合雙打
2021/08/28 - 09/01
選手 日期 輪次 UTR 比數
PO-CHUN CHUNG
Yan Rong Tzeng
YUZO FUSE
Haruka TOYOTA
08/28
四強
9.0
9.0
9.0
9.0
6
3
MENG-TUNG CHI
Chong-En TSAI
PO-CHUN CHUNG
Yan Rong Tzeng
08/28
Finals
8.0
8.0
9.0
9.0
6
4
PO-CHUN CHUNG
Yan Rong Tzeng
CHENG-YUN HSIEH
Liang-Jun CHEN
08/28
八強
9.0
9.0
6.0
6.0
6
0
PO-CHUN CHUNG
Yan Rong Tzeng
YAU-HSUAN CHAN
SZ RONG CHIU
08/28
Round of 16
9.0
9.0
0.0
7.0

隊長盃網球錦標賽14th全國UTR分級賽

3.0男單
2021/08/28 - 09/01
選手 日期 輪次 UTR 比數
Juan Belza Garcia
Yan Rong Tzeng
08/28
Round of 32
6.0
6.0
6
4

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/4月苗栗站

U6.0 單打 Singles
2021/04/24 - 04/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
Kun-Yo Ho
Yan Rong Tzeng
04/25
四強
6.0
6.0
6
3
Yan Rong Tzeng
Kai-Chieh(Neil) Hsieh
04/24
八強
6.0
6.0
6
2
Yan Rong Tzeng
Shang-Heng YANG
04/24
Round of 16
6.0
6.0
6
3
Yan Rong Tzeng
Chih-Sheng (Daniel) YANG
04/24
Round of 32
6.0
4.0
6
2

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/4月苗栗站

U5.0 單打 Singles
2021/04/24 - 04/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
Po-Yu CHIU
Yan Rong Tzeng
04/25
四強
6.0
6.0
6
2
Yan Rong Tzeng
Chao-hung WANG
04/25
八強
6.0
5.0
6
3
Yan Rong Tzeng
JUEI SHENG CHEN
04/24
Round of 16
6.0
3.0
6
1
Yan Rong Tzeng
Wei Ting Sun
04/24
Round of 32
6.0
6.0

隊長盃網球錦標賽13th全國UTR分級賽台北站

2.0男子雙打
2021/04/17 - 04/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
Cheng Hsun CHEN
Chih Yung Chen
PO-CHUN CHUNG
Yan Rong Tzeng
04/18
四強
11.0
11.0
9.0
9.0
6
4
PO-CHUN CHUNG
Yan Rong Tzeng
Chin Yen LIN
Chin Ming LIN
04/18
八強
9.0
9.0
7.0
7.0
6
1
PO-CHUN CHUNG
Yan Rong Tzeng
Allen Hung Jen Chang
Chih Yi Fan
04/17
Round of 16
9.0
9.0
9.0
9.0
7
5

隊長盃網球錦標賽11th全國UTR分級賽

女子雙打3.0循環
2021/01/23 - 01/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yi Hsuan Shanny Cho
YI-CHING HUANG
Audrey Kao
Yan Rong Tzeng
01/24
12.0
12.0
10.0
9.0
6
2
YI-CHIAO CHEN
Meng-Zhu Lee
Audrey Kao
Yan Rong Tzeng
01/24
10.0
10.0
10.0
9.0
6
4
arrow