Loading ...
WU, JUNG-CHI 吳中齊

關於我的一切,競技場上馳騁

2008-03-09
單打
雙打

過去賽事結果

2023年6月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U5.0 單打 Singles
2023/06/03 - 07/02
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shuo chan CHEN
JUNG-CHI WU
07/06
Round of 16
5.0
5.0
7 7
6 4
JUNG-CHI WU
Lee Chi-Hsuan
07/06
Round of 32
5.0
4.0
6
2
JUNG-CHI WU
Hsing-Hao Lin
07/06
Round of 64
5.0
3.0
6
2

隊長盃網球錦標賽15 th全國分級賽

2.0男子單打
2021/11/13 - 11/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
Timothy Lu
JUNG-CHI WU
11/14
四強
5.0
4.0
4
0
JUNG-CHI WU
Davis Yuto CHEN
11/14
八強
4.0
2.0
4
2
JUNG-CHI WU
Yu-Rong YEH
11/13
Round of 16
4.0
3.0
5
3
JUNG-CHI WU
Wun Yen Wang
11/13
Round of 32
4.0
3.0
6
3

隊長盃網球錦標賽15 th全國分級賽

2.5男子單打
2021/11/13 - 11/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
PIN-YI CHEN
JUNG-CHI WU
11/13
Round of 16
4.0
4.0
6
0

9月基隆站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.5 單打 Singles
2021/09/25 - 09/26
選手 日期 輪次 UTR 比數
Meng-Wei CHEN
JUNG-CHI WU
09/25
Round of 32
5.0
4.0
7 7
6 5
arrow