Loading ...
Cheng shien, LEE 李証憲

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

2000-04-03
單打
雙打

過去賽事結果

2023年8月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly 7.0A 雙打 Doubles
2023/08/12 - 08/18
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yi Hsiang Lin
Keng-Cheng LIN
Cheng-Hsien LEE
Song Chun WANG
08/17
八強
0.0
7.0
9.0
0.0
7 9
6 7

第26屆隊長盃國際UTR排名網球分級賽--非認證分

公開男子雙打
2023/04/23 - 06/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
Bo Yu Wu
JHENG-MIN HUANG
Cheng-Hsien LEE
chi lee
06/02
四強
10.0
10.0
9.0
8.0
6
2
Cheng-Hsien LEE
chi lee
song-chun wang
Chung Ting CHEN
06/02
八強
9.0
8.0
7.0
7.0
6
2

第24屆隊長盃全國UTR網球分級賽

公開男子單打
2023/02/10 - 02/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
LIU CHIA-HSIN
Cheng-Hsien LEE
02/13
5.0
0.0
YANG SHUN-YU
Cheng-Hsien LEE
02/13
4.0
0.0
YI-HAO ZENG
Cheng-Hsien LEE
02/13
4.0
0.0

6月份|Victor.ly 國際網球排名賽

9.0A 雙打 Doubles
2022/06/18 - 06/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Wei Ting CHIU
KEVIN L.M CHEN
MENG-JAN TSAI
Cheng-Hsien LEE
06/18
八強
11.0
8.0
11.0
11.0
6
4
MENG-JAN TSAI
Cheng-Hsien LEE
Chao Yu WANG
Yi Shiang HUANG
06/18
Round of 16
11.0
11.0
11.0
11.0
7 7
6 4

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 雙打 Doubles
2021/09/04 - 09/05
選手 日期 輪次 UTR 比數
Cheng-Hsien LEE
Song Chun WANG
Tzu Yun HUANG
Huai-Wen FAN
09/05
Finals
10.0
10.0
9.0
9.0
6
2
Cheng-Hsien LEE
Song Chun WANG
YI-CHEN HSUEH
WEI-EN CHI
09/05
四強
10.0
10.0
8.0
9.0
6
2
Cheng-Hsien LEE
Song Chun WANG
Jian Hong Li
TZU-EN CHIU
09/05
八強
10.0
10.0
10.0
8.0
6
2
Cheng-Hsien LEE
Song Chun WANG
Yu Ting Chen
Min-Hsueh HSIEH
09/04
Round of 16
10.0
10.0
6.0
7.0
6
1

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

6.0A 雙打 Doubles
2021/09/04 - 09/05
選手 日期 輪次 UTR 比數
Wen-Yi Chou
Cheng-yi LIANG
Cheng-Hsien LEE
Song Chun WANG
09/04
Round of 16
10.0
10.0
10.0
10.0
6
3

8月高雄站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 雙打 Doubles
2021/08/21 - 08/22
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chen Wei Cheng
Yi Chen DING
Cheng-Hsien LEE
KH Jun Tsung Wu
08/21
Round of 16
9.0
9.0
10.0
8.0
6
1

8月高雄站|Victor.ly 國際網球排名賽

7.5A 組單打 Singles
2021/08/21 - 08/22
選手 日期 輪次 UTR 比數
Hong Lin CHEN
Cheng-Hsien LEE
08/21
Round of 16
8.0
6.0
6
1
arrow