Loading ...
Sheng huai, WU 吳晟槐

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

2009-10-14
單打
雙打

過去賽事結果

8月高雄站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 單打 Singles
2021/08/21 - 08/22
選手 日期 輪次 UTR 比數
JUN KAI ZHAN
Sheng huai WU
08/22
四強
6.0
5.0
6
2
Sheng huai WU
Yu-An TSAI
08/21
八強
5.0
4.0
6
1
Sheng huai WU
KH Jun Tsung Wu
08/21
Round of 16
5.0
4.0
6
2

8月高雄站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 單打 Singles
2021/08/21 - 08/22
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yi-Chiao Fang
Sheng huai WU
08/21
Round of 16
7.0
5.0
6
0

隊長盃高雄站網球錦標賽12th全國UTR分級賽

2.0男雙
2021/02/06 - 02/07
選手 日期 輪次 UTR 比數
Sheng huai WU
Yan-Hung LI
Shu-Yun Ho
Jiun-Jie HUANG
02/07
Finals
12.0
12.0
9.0
9.0
6
1
Sheng huai WU
Yan-Hung LI
Yu-Teng CHEN
Yuan Juai LI
02/07
四強
12.0
12.0
10.0
10.0
6
0
Sheng huai WU
Yan-Hung LI
Wei-Heng CHUNG
CHENG-JUI chan
02/07
八強
12.0
12.0
10.0
10.0
6
1
Yan-Hung LI
Sheng huai WU
Chen Chia Hung
Tsang Hua WU
02/07
Round of 16
12.0
12.0
8.0
9.0
6
2

隊長盃高雄站網球錦標賽12th全國UTR分級賽

2.0男單
2021/02/06 - 02/07
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yan-Hung LI
Sheng huai WU
02/07
Finals
6.0
5.0
6
1
Sheng huai WU
HAO CHEN JWO
02/07
四強
5.0
5.0
6
0
Sheng huai WU
Shu-Yun Ho
02/06
八強
5.0
5.0
6
1
Sheng huai WU
Adam CHU
02/06
Round of 16
5.0
6.0
6
3
Sheng huai WU
KUEI-FENG PENG
02/06
Round of 32
5.0
3.0
6
1
arrow