Loading ...
KUN-YO, Ho 何昆祐

關於我的一切,競技場上馳騁

2006-12-07
苗栗
單打
雙打

過去賽事結果

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U7.0 雙打 Doubles
2022/09/24 - 09/25
選手 日期 輪次 UTR 比數
Wei Jun Tang
Kun-Yo Ho
Shih-Hsuan WANG
YUN-TING HSIEH
09/28
Finals
6.0
6.0
6.0
6.0
7 7
6 4
Wei Jun Tang
Kun-Yo Ho
Jie LAI
YU-HSUAN LI
09/28
四強
6.0
6.0
6.0
6.0
6
0
Wei Jun Tang
Kun-Yo Ho
YI WEI CHEN
Bolun WANG
09/28
八強
6.0
6.0
4.0
4.0
6
0

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U9.0 雙打 Doubles
2022/09/24 - 09/25
選手 日期 輪次 UTR 比數
TING-CHENG (David) CHUANG
YU SHENG ZENG
Wei Jun Tang
Kun-Yo Ho
09/28
八強
6.0
6.0
6.0
6.0
6
0

8月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 單打 Singles
2022/08/27 - 08/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHENG-YUN HSIEH
Kun-Yo Ho
08/28
八強
5.0
6.0
Kun-Yo Ho
Ian WU
08/27
Round of 16
6.0
4.0
6
1
Kun-Yo Ho
Zhong-Yi LIU
08/27
Round of 32
6.0
0.0

8月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 單打 Singles
2022/08/27 - 08/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
yutung SU
Kun-Yo Ho
08/28
八強
3.0
6.0
Kun-Yo Ho
Ian WU
08/27
Round of 16
6.0
4.0
6
2
Kun-Yo Ho
WEI-HSI SUN
08/27
Round of 32
6.0
4.0
6
2

7月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U9.0 雙打 Doubles
2022/07/02 - 07/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
Tyler Shih
Yu-Hao CHEN
Wei Jun Tang
Kun-Yo Ho
07/03
四強
8.0
8.0
7.0
7.0
6
2

7月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U7.0 雙打 Doubles
2022/07/02 - 07/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
Wei Jun Tang
Kun-Yo Ho
YI-XIN FANG
KUO-FENG CHEN
07/03
Finals
7.0
7.0
5.0
5.0
6
3
Wei Jun Tang
Kun-Yo Ho
Hsin-Wen CHEN
Min-Hsin YANG
07/03
四強
7.0
7.0
7.0
7.0
7
5
Wei Jun Tang
Kun-Yo Ho
Jie LAI
YU-HSUAN LI
07/03
八強
7.0
7.0
5.0
5.0
6
3

7月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 單打 Singles
2022/07/02 - 07/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHUN-CHI LIU
Kun-Yo Ho
07/02
八強
5.0
6.0
7 7
6 5
Kun-Yo Ho
Shih-Hua Chiu
07/02
Round of 16
6.0
5.0
6
3

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/4月苗栗站

U6.0 組雙打
2021/04/24 - 04/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
Po-Yu CHIU
Kun-Yo Ho
Yu-Lin KO
Mason Chang
04/25
八強
7.0
7.0
7.0
7.0
6
4
YU SHENG ZENG
Kai-Chieh(Neil) Hsieh
Po-Yu CHIU
Kun-Yo Ho
04/25
四強
8.0
8.0
7.0
7.0
6
3

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/4月苗栗站

U6.0 單打 Singles
2021/04/24 - 04/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ching SUN
Kun-Yo Ho
04/25
Finals
8.0
6.0
6
2
Kun-Yo Ho
Yan Rong Tzeng
04/25
四強
6.0
5.0
6
3
Kun-Yo Ho
Ming-Hsun(Larry) LU
04/24
八強
6.0
5.0
6
1
Kun-Yo Ho
Ying-Cheng LU
04/24
Round of 16
6.0
5.0
6
1
Kun-Yo Ho
Yu-En(Alan) KUO
04/24
Round of 32
6.0
6.0
6
3

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/4月彰化站

U6.0 組雙打 Doubles
2021/04/10 - 04/11
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHIN CHENG KUO
Cheng-Yen(Anthony) CHIANG
Kun-Yo Ho
Haoyu XIE
04/11
Finals
9.0
9.0
7.0
8.0
6
0
Kun-Yo Ho
Haoyu XIE
YAN JIA ZENG
HSUEH-CHEN YU
04/11
四強
7.0
8.0
7.0
7.0
6
1
Kun-Yo Ho
Haoyu XIE
Syuan LAI
Ting Chen CHANG
04/11
八強
7.0
8.0
6.0
6.0
6
2
Kun-Yo Ho
Haoyu XIE
Chang-Hao CHAO
Tung-Chuan (Charles) CHIU
04/10
Round of 16
7.0
8.0
6.0
6.0
6
2

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/4月彰化站

U5.0 單打 Singles
2021/04/10 - 04/11
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ting-Jui CHANG
Kun-Yo Ho
04/11
八強
7.0
6.0
6
0
Kun-Yo Ho
Ting-Wei LIN
04/10
Round of 16
6.0
5.0
6
1
Kun-Yo Ho
CHENG-JUI CHUANG
04/10
Round of 32
6.0
5.0
7 7
6 5
Kun-Yo Ho
Alvin Huang
04/10
Round of 64
6.0
4.0
6
4

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站2021

3.0 雙打 Doubles
2021/03/06 - 03/09
選手 日期 輪次 UTR 比數
Hung En HSU
CHIH CHUNG CHANG
Po-Yu CHIU
Kun-Yo Ho
03/07
Round of 16
8.0
8.0
7.0
7.0
7
5

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站2021

2.5 單打 Singles
2021/03/06 - 03/09
選手 日期 輪次 UTR 比數
YU SHENG ZENG
Kun-Yo Ho
03/07
八強
6.0
6.0
6
4
Kun-Yo Ho
Fang Hua HUANG
03/06
Round of 16
6.0
5.0
6
2
Kun-Yo Ho
YI-CHEN HSUEH
03/06
Round of 32
6.0
6.0
6
2

Victor.ly盃國際網球排名賽台中站

2.5單打 Singles
2021/02/20 - 02/21
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chen-Hui KUO
Kun-Yo Ho
02/23
Round of 32
6.0
6.0
6
1
Kun-Yo Ho
Meng-Zhu Lee
02/23
Round of 64
6.0
4.0
7
5

Victor.ly盃國際網球排名賽台中站

3.0雙打 Doubles
2021/02/20 - 02/21
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shih-Yuan LIU
Yun LEE
Haoyu XIE
Kun-Yo Ho
02/21
四強
9.0
9.0
8.0
7.0
6
0
Haoyu XIE
Kun-Yo Ho
DING-WEN JANG
Cheng-Che LEE
02/21
八強
8.0
7.0
6.0
7.0
6
0
Haoyu XIE
Kun-Yo Ho
CHENG-YU CHIANG
Han-Kuan LIN
02/21
Round of 16
8.0
7.0
0.0
0.0

隊長盃網球錦標賽11th全國UTR分級賽

2.0男雙
2021/01/23 - 01/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yo WU
Kohei IZUMI
Wei Jun Tang
Kun-Yo Ho
01/24
四強
9.0
9.0
6.0
7.0
6
1
Wei Jun Tang
Kun-Yo Ho
Po-Yeh HUANG
Po Hao CHEN
01/24
八強
6.0
7.0
7.0
7.0
7 7
6 1
Wei Jun Tang
Kun-Yo Ho
Yu-Lin LAI
YAN-TONG WANG
01/23
Round of 16
6.0
7.0
6.0
6.0
6
3

隊長盃網球錦標賽11th全國UTR分級賽

2.5男單
2021/01/23 - 01/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHEN-YEN CHOU
Kun-Yo Ho
01/23
Round of 16
6.0
6.0
7 7
6 2
Kun-Yo Ho
Yi Chun LAN
01/23
Round of 32
6.0
6.0
6
1

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站

2.0 雙打 Doubles
2020/12/26 - 12/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu Chen (Chandler) WU
Bing-Qian MA
Kun-Yo Ho
Wei Jun Tang
12/27
四強
7.0
7.0
7.0
6.0
6
2
Kun-Yo Ho
Wei Jun Tang
yien chen
lifei hsu
12/27
Round of 16
7.0
6.0
4.0
4.0
6
0
Kun-Yo Ho
Wei Jun Tang
Hsin-Yu WANG
Zhi-Hong WANG
12/27
八強
7.0
6.0
9.0
9.0
6
4

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站

2.5 單打 Singles
2020/12/26 - 12/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
Kun-Yo Ho
Jie YANG
12/26
Round of 32
6.0
5.0
6
4
Haoyu XIE
Kun-Yo Ho
12/27
四強
6.0
6.0
6
3
Kun-Yo Ho
Yu-Wei CHIU
12/27
八強
6.0
6.0
Kun-Yo Ho
Qi-An chiang
12/26
Round of 16
6.0
4.0
6
2
Kun-Yo Ho
Hsiu-Chen CHEN
12/26
Round of 64
6.0
6.0
6
3
arrow