Loading ...
Cheng You, Li 李承祐

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

1989-03-28
單打
雙打

過去賽事結果

MT100 Miaoli

V Men Main Draw
2024/02/23 - 02/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
Fei Yun LIAO
CHENG YOU Li
02/28
Round 2
5.0
4.0
6 6
0 0
CHENG YOU Li
Idowu Wisdom Osagiede
02/28
Round 1
4.0
0.0

第28屆隊長盃國際排名UTR網球分級賽--8/26-27

2.0男子雙打
2023/09/14 - 10/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
Wei-Cheng Chang
Tse Cheng Yung
ruei ching Chen
CHENG YOU Li
09/27
Round of 16
7.0
7.0
0.0
0.0

第28屆隊長盃國際排名UTR網球分級賽--8/26-27

2.0男子單打
2023/09/14 - 10/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
Benjamin CHUNG
CHENG YOU Li
09/25
Round of 32
4.0
4.0
7 7
6 3

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U6.0 單打 Singles
2022/09/24 - 09/25
選手 日期 輪次 UTR 比數
SHAO CHI HSU
CHENG YOU Li
09/28
八強
5.0
3.0
6
1

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U5.0 單打 Singles
2022/09/24 - 09/25
選手 日期 輪次 UTR 比數
KUAN-HUNG Wu
CHENG YOU Li
09/28
Round of 16
4.0
3.0
6
3

隊長盃網球錦標賽15 th全國分級賽

2.0男子雙打
2021/11/13 - 11/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
Andy Tsuei
YU CHUAN TSUEI
CHENG YOU Li
CHING YU HSIEH
11/14
四強
6.0
6.0
5.0
5.0
4
2
CHENG YOU Li
CHING YU HSIEH
Yi-Chun WU
Tsung-Ning HUANG
11/13
八強
5.0
5.0
3.0
3.0
6
2

隊長盃網球錦標賽15 th全國分級賽

2.0男子單打
2021/11/13 - 11/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHENG-YUN HSIEH
CHENG YOU Li
11/13
Round of 32
5.0
4.0
6
4
arrow