Loading ...
YONGXUN, CHUNG 鍾咏勳

關於我的一切,競技場上馳騁

2003-10-21
花蓮高中
單打
雙打

過去賽事結果

Victor.ly盃網球公開賽高雄站2021

公開組單打
2021/03/20 - 03/23
選手 日期 輪次 UTR 比數
Wang Tsung-Tai
yongxun chung
03/21
8.0
8.0
7 6
5 2
yongxun chung
Han Yu CHEN
03/21
8.0
8.0
5 6 1 10
7 1 0 8
yongxun chung
Chi-wei YANG
03/20
8.0
6.0
6 6
1 3
yongxun chung
Chin-Chang WU
03/20
8.0
6.0

Victor.ly盃國際網球公開賽台南站

挑戰B組
2021/01/16 - 01/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
yongxun chung
Hao-Wei Tsao
01/17
Finals
8.0
7.0
6 6
3 4
yongxun chung
Yu Yun Tsai
01/16
四強
8.0
7.0
6 6
1 2

Victor.ly盃國際網球公開賽台南站

公開組單打 Open Singles
2021/01/16 - 01/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
yongxun chung
Yu Kuan Hsien
01/15
8.0
7.0
5 6 1 10
7 2 0 6
Hsiang Lee
yongxun chung
01/15
10.0
8.0
6 6
2 0

Victor.ly盃網球公開賽彰化站

未來賽A組
2020/12/26 - 12/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
yongxun chung
Lawrence JR YANG
12/27
Finals
8.0
7.0
6 6
4 2
yongxun chung
Yen-Chun WANG
12/27
四強
8.0
8.0
2 7 7 1 10
6 6 4 0 8

Victor.ly盃網球公開賽彰化站

公開組單打 Opne Singles
2020/12/26 - 12/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
yongxun chung
Yi Chen DING
12/26
8.0
6.0
6 6
1 1
yongxun chung
TSENG PIN-JIA
12/26
8.0
7.0
6 6
0 2

Victorly Verified UTR @Tainan 8/19-21

潛力選手
2020/08/19 - 08/21
選手 日期 輪次 UTR 比數
Bo Yu Wu
yongxun chung
08/20
7.0
8.0
5
2
yongxun chung
Hao-Wei Tsao
08/19
8.0
7.0
1 6 1 10
6 2 0 3
Tian Xin Chang
yongxun chung
08/19
8.0
8.0
4 6 1 10
6 2 0 1
arrow