Loading ...
Ying Hung Ian, Huang 黃尹紘

關於我的一切,競技場上馳騁

1992-04-06
單打
雙打

過去賽事結果

Victor.ly盃國際網球排名賽2021高雄站

3.0雙打
2021/03/20 - 03/21
選手 日期 輪次 UTR 比數
Kevin Liao
Chung Ting CHEN
Ying Tsan Chen
Ying Hung Ian Huang
03/21
四強
8.0
8.0
7.0
7.0
6
3
Ying Tsan Chen
Ying Hung Ian Huang
Yu-Lun HO
ChunLiang Chang
03/20
八強
7.0
7.0
7.0
7.0
7
5

Victor.ly盃國際網球排名賽2021高雄站

4.0雙打
2021/03/20 - 03/21
選手 日期 輪次 UTR 比數
MengXiu LU
liang lin
Ying Hung Ian Huang
Tzung Yi Tommy Lin
03/20
八強
10.0
10.0
7.0
7.0
6
2

隊長盃高雄站網球錦標賽12th全國UTR分級賽

3.0男雙
2021/02/06 - 02/07
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ying Tsan Chen
Kevin Liao
Ying Hung Ian Huang
Tzung Yi Tommy Lin
02/07
四強
7.0
8.0
7.0
7.0
6
4
Ying Hung Ian Huang
Tzung Yi Tommy Lin
Yu-Yu HUANG
Hao-Song HUANG
02/07
八強
7.0
7.0
7.0
7.0
7 7
6 5
Ying Hung Ian Huang
Tzung Yi Tommy Lin
Wen An Hsu
Yu Cheng HUANG
02/06
Round of 16
7.0
7.0
6.0
9.0
6
2

隊長盃高雄站網球錦標賽12th全國UTR分級賽

3.0男單
2021/02/06 - 02/07
選手 日期 輪次 UTR 比數
Hsiao-Ching Huang
Ying Hung Ian Huang
02/06
Round of 32
6.0
5.0
6
3

Victor.ly盃國際網球排名賽台南站

3.0雙打 Doubles
2021/01/16 - 01/17
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ying Hung Ian Huang
Tzung Yi Tommy Lin
Kuen-wi LIN
Yu-tong CHU
01/17
四強
7.0
7.0
8.0
8.0
6
4
Ying Hung Ian Huang
Tzung Yi Tommy Lin
Yi-An CHEN
Chia-En TSENG
01/17
八強
7.0
7.0
8.0
7.0
6
4
Jyue DENG
Shih-Che HUANG
Ying Hung Ian Huang
Tzung Yi Tommy Lin
01/17
Finals
8.0
8.0
7.0
7.0
6
4
Ying Hung Ian Huang
Tzung Yi Tommy Lin
Yih Feng CHU
Kang-Fu LIN
01/17
Round of 16
7.0
7.0
8.0
8.0
7
5

Victor.ly盃國際網球排名賽台南站

3.0單打 Singles
2021/01/16 - 01/17
選手 日期 輪次 UTR 比數
Zih-Heng LIN
Ying Hung Ian Huang
01/17
Round of 16
6.0
5.0
7 7
6 4
Ying Hung Ian Huang
Yao-Hsuan CHANG
01/16
Round of 32
5.0
2.0
6
3
arrow