Loading ...
Lawrence JR, YANG 楊芃凱

關於我的一切,競技場上馳騁

2005-12-15
單打
雙打

過去賽事結果

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

6.0A 雙打 Doubles
2021/09/04 - 09/05
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chiang-Jen Peng
Cheng-Rung LI
KE-HAU HUNG
Lawrence JR YANG
09/05
八強
9.0
9.0
8.0
8.0
6
1
KE-HAU HUNG
Lawrence JR YANG
Anna Hsu
YU-CHING Wang
09/04
Round of 16
8.0
8.0
8.0
8.0
6
1

Victor.ly盃網球公開賽彰化站

未來賽A組
2020/12/26 - 12/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
yongxun chung
Lawrence JR YANG
12/27
Finals
8.0
8.0
6 6
4 2
Lawrence JR YANG
Chin-Chang WU
12/27
四強
8.0
7.0
6 6
3 3

Victor.ly盃網球公開賽彰化站

公開組單打 Opne Singles
2020/12/26 - 12/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
Lawrence JR YANG
Cih En HOU
12/26
8.0
6.0
6 6
2 0
Lawrence JR YANG
Peng Yu Lai
12/26
8.0
7.0
6 6
4 2
arrow