Loading ...
Lawrence JR, YANG 楊芃凱

關於我的一切,競技場上馳騁

2005-12-15
單打
雙打

過去賽事結果

J30 Kaohsiung

Boys Main Draw
2023/11/07 - 11/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
Kuan-Ting Chen
CHIN KUAN LAI
CHEN-YANG HSU
Lawrence Yang Jr
11/12
八強
10.0
10.0
10.0
9.0
6 6
4 2
CHEN-YANG HSU
Lawrence Yang Jr
CHENG - HAN LU
Kuan Kai Lu
11/12
Round 2
10.0
9.0
8.0
9.0
6 6
0 0
HUNG-HSUAN CHU
Lawrence Yang Jr
11/12
Round 2
9.0
9.0
7 6
5 3

J30 Kaohsiung

Boys Main Draw
2023/10/31 - 11/05
選手 日期 輪次 UTR 比數
Kanato Maruyama
Aoi Miyoshi
Ethan Matthew Koh
Lawrence Yang Jr
11/05
Round 2
9.0
9.0
9.0
9.0
6 6 1 10
7 1 0 6
Hung-Jui Chen
Lawrence Yang Jr
11/05
Round 2
9.0
9.0
6 7
4 5

J200 Tainan

Boys Main Draw
2023/09/26 - 10/01
選手 日期 輪次 UTR 比數
HO-YEN TSAI
KUAN-HSIEN YU
Christian Sean Wong
Lawrence Yang Jr
10/01
Round 1
10.0
10.0
9.0
0.0
2 6 1 11
6 4 0 9
Lawrence Yang Jr
Hong Kiu Lau
10/01
Round 1
9.0
9.0
6 7
3 5
CHUN-CHIEN HOU
Lawrence Yang Jr
10/01
Round 2
11.0
9.0
6 6
1 1

J200 Tainan

Boys Qualifying Draw
2023/09/26 - 10/01
選手 日期 輪次 UTR 比數
Lawrence Yang Jr
HO-YEN TSAI
10/01
R2 Qualifier
9.0
8.0
6 6
1 2
Lawrence Yang Jr
Shih-kai Kao
10/01
QF Qualifier
9.0
9.0
6 6
4 3
Lawrence Yang Jr
Kai Matsumoto
10/01
R1 Qualifier
9.0
9.0
7 6
5 2

J30 Tainan

Boys Main Draw
2023/09/19 - 09/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
Lawrence Yang Jr
Kai Matsumoto
09/24
Round 1
9.0
9.0
7 11 3 6
6 9 6 2
TZU-YUAN TSENG
Lawrence Yang Jr
09/24
Round 2
10.0
9.0
6 6
3 1

J60 Changhua

Boys Main Draw
2023/09/12 - 09/17
選手 日期 輪次 UTR 比數
Lin Hao-Yu
Lawrence Yang Jr
09/17
Round 1
10.0
9.0
6 6
0 1

J60 Changhua

Boys Main Draw
2023/09/05 - 09/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
Lawrence JR YANG
Sooraj Vijayakumar
09/10
Round 1
9.0
8.0
6 6 6
7 1 1
Jacob Kailiang Shen
Lawrence JR YANG
09/10
Round 2
10.0
9.0
4 4 4
2 5 2

2023年7月彰化站|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽

VCT 9.5A 單打Singles
2023/07/10 - 07/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chang TANG
Lawrence JR YANG
07/12
八強
11.0
9.0
6 6
0 2

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

6.0A 雙打 Doubles
2021/09/04 - 09/05
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chiang-Jen Peng
Cheng-Rung LI
KE-HAU HUNG
Lawrence JR YANG
09/05
八強
9.0
9.0
8.0
8.0
6
1
KE-HAU HUNG
Lawrence JR YANG
Anna Hsu
YU-CHING Wang
09/04
Round of 16
8.0
8.0
8.0
8.0
6
1

Victor.ly盃網球公開賽彰化站

未來賽A組
2020/12/26 - 12/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
yongxun chung
Lawrence JR YANG
12/27
Finals
8.0
8.0
6 6
4 2
Lawrence JR YANG
Chin-Chang WU
12/27
四強
8.0
7.0
6 6
3 3

Victor.ly盃網球公開賽彰化站

公開組單打 Opne Singles
2020/12/26 - 12/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
Lawrence JR YANG
Cih En HOU
12/26
8.0
6.0
6 6
2 0
Lawrence JR YANG
Peng Yu Lai
12/26
8.0
7.0
6 6
4 2
arrow