Loading ...
Yu Hsiang, CHOU 周裕翔

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

2004-04-08
單打
雙打

過去賽事結果

J5 Hong Kong

Boys Main Draw
2022/08/15 - 08/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
Kui Chi Antonio LEE
Yu-Hsiang Chou
08/20
八強
9.0
9.0
1
0
Yu-Hsiang Chou
Ho Wan LI
08/20
Round 2
9.0
8.0
6 6
1 1

J5 Hong Kong

Boys Qualifying Draw
2022/08/15 - 08/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu-Hsiang Chou
Edson Chow Chun Hei
08/20
R2 Qualifier
9.0
7.0
6 6
1 1
Yu-Hsiang Chou
Zhanjun Yuen
08/20
QF Qualifier
9.0
8.0
6 6
0 2

J5 Hong Kong

Boys Main Draw
2022/08/15 - 08/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
KWOK SHUN DASSON CHAN
Ethan Yi Hang Leung
Yu-Hsiang Chou
Sin Hang TAM
08/20
四強
10.0
10.0
9.0
8.0
6 6
2 4

J5 Hong Kong

Boys Main Draw
2022/08/08 - 08/13
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ethan Yi Hang Leung
Yu-Hsiang Chou
08/13
八強
10.0
9.0
4 2
1 0
Yu-Hsiang Chou
KUI CHI ANTONIO LEE
08/13
Round 1
9.0
9.0
6 1 6
4 6 1
Yu-Hsiang Chou
Felix Chun Hei Lam
08/13
Round 2
9.0
8.0
4 4
2 0

J5 Hong Kong

Boys Qualifying Draw
2022/08/08 - 08/13
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu-Hsiang Chou
Chi Wang Jerry Cheng
08/13
QF Qualifier
9.0
9.0
4 6 1 10
6 2 0 4
Yu-Hsiang Chou
Ho Chung
08/13
R2 Qualifier
9.0
6.0
6 6
1 2
Yu-Hsiang Chou
Hei LAM
08/13
R1 Qualifier
9.0
6.0
6 5
2 2

J5 Hong Kong

Boys Main Draw
2022/08/08 - 08/13
選手 日期 輪次 UTR 比數
KWOK SHUN DASSON CHAN
Ethan Yi Hang Leung
king yiu adrian chan
Yu-Hsiang Chou
08/13
八強
10.0
10.0
9.0
9.0
4 4
0 2
king yiu adrian chan
Yu-Hsiang Chou
Cho Kong Ethan LUK
Christian Sean WONG
08/13
Round 1
9.0
9.0
8.0
8.0
4 4
2 1

6月份|Victor.ly 國際網球排名賽

9.0A 雙打 Doubles
2022/06/18 - 06/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shan-Yuan OU
Shou chuan CHIU
Yu-Hsiang CHOU
Yu-Chen CHIU
06/19
Finals
11.0
11.0
11.0
11.0
Yu-Hsiang CHOU
Yu-Chen CHIU
Hong Shain Chu
Schwan Tobias
06/19
四強
11.0
11.0
12.0
12.0
Yu-Hsiang CHOU
Yu-Chen CHIU
Wei-Lin SUNG
HOU Chun-Ching
06/18
八強
11.0
11.0
10.0
11.0
6
3

8月高雄站|Victor.ly 國際網球排名賽

7.5A 組單打 Singles
2021/08/21 - 08/22
選手 日期 輪次 UTR 比數
Wen-Yi Chou
Yu-Hsiang CHOU
08/22
Finals
9.0
8.0
6
2
Yu-Hsiang CHOU
Shun Ping Huang
08/22
四強
8.0
8.0
6
4
Yu-Hsiang CHOU
Yu-Chang WANG
08/21
八強
8.0
7.0
6
3
Yu-Hsiang CHOU
Dmitri Jiang
08/21
Round of 16
8.0
7.0
6
2

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/5月高雄站

U7.5 單打 Singles
2021/05/15 - 05/16
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu-Hsiang CHOU
Chi-wei YANG
05/16
Finals
9.0
6.0
6
3
Yu-Hsiang CHOU
CHENG-HSIANG CHENG
05/16
四強
9.0
7.0
7
5
Yu-Hsiang CHOU
Yih Ting Lee
05/15
八強
9.0
7.0
6
2

隊長盃高雄站網球錦標賽12th全國UTR分級賽

4.0男單
2021/02/06 - 02/07
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu-Hsiang CHOU
Harrison LIN
02/07
Finals
9.0
8.0
6
3
Yu-Hsiang CHOU
Chun-qian Hou
02/07
四強
9.0
8.0
7 7
6 1
Yu-Hsiang CHOU
Ting Hsu LEE
02/06
八強
9.0
9.0
6
4
Yu-Hsiang CHOU
Chia-En TSENG
02/06
Round of 16
9.0
7.0
6
3
arrow