Loading ...
Yu Hsiang, CHOU 周裕翔

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

2004-04-08
單打
雙打

過去賽事結果

8月高雄站|Victor.ly 國際網球排名賽

7.5A 組單打 Singles
2021/08/21 - 08/22
選手 日期 輪次 UTR 比數
Wen-Yi Chou
Yu-Hsiang CHOU
08/22
Finals
9.0
8.0
6
2
Yu-Hsiang CHOU
Shun Ping Huang
08/22
四強
8.0
8.0
6
4
Yu-Hsiang CHOU
Yu-Chang WANG
08/21
八強
8.0
7.0
6
3
Yu-Hsiang CHOU
Dmitri Jiang
08/21
Round of 16
8.0
7.0
6
2

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/5月高雄站

U7.5 單打 Singles
2021/05/15 - 05/16
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu-Hsiang CHOU
Chi-wei YANG
05/16
Finals
9.0
6.0
6
3
Yu-Hsiang CHOU
CHENG-HSIANG CHENG
05/16
四強
9.0
7.0
7
5
Yu-Hsiang CHOU
Yih Ting Lee
05/15
八強
9.0
7.0
6
2

隊長盃高雄站網球錦標賽12th全國UTR分級賽

4.0男單
2021/02/06 - 02/07
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu-Hsiang CHOU
Harrison LIN
02/07
Finals
9.0
8.0
6
3
Yu-Hsiang CHOU
Chun-qian Hou
02/07
四強
9.0
8.0
7 7
6 1
Yu-Hsiang CHOU
Ting Hsu LEE
02/06
八強
9.0
9.0
6
4
Yu-Hsiang CHOU
Chia-En TSENG
02/06
Round of 16
9.0
7.0
6
3
arrow