Loading ...
JHE, CHIU 邱喆

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

2014-10-15
單打
雙打

過去賽事結果

2023年4月|Victor.ly 國際網球排名賽

U10迷你綠球組
2023/04/08 - 04/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
Lin Yu-Wei
JHE CHIU
04/19
八強
2.0
1.0
4
1
JHE CHIU
BAI HAO HUANG
04/19
Round of 16
1.0
0.0
4
1

2023年4月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U4.0 單打 Singles
2023/04/08 - 04/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
SONG-HAO LUO
JHE CHIU
04/19
Round of 16
3.0
1.0
6
1
JHE CHIU
HE-YU HUANG
04/17
Round of 32
1.0
1.0
6
0

第25屆隊長盃 全國 UTR 網球分級賽

萌組男子單打
2023/02/20 - 04/01
選手 日期 輪次 UTR 比數
ARCHIE YING-JHIH
JHE CHIU
03/01
四強
3.0
1.0
6
0
JHE CHIU
HSIEH,HSIANG-EN HSIANG-EN
03/01
八強
1.0
1.0
6
0

12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U10迷你綠球組
2022/12/24 - 12/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
En-Zhe CHEN
JHE CHIU
12/30
八強
5.0
4.0
4
0
JHE CHIU
Chi CHEN
12/30
Round of 16
4.0
0.0
4
0

12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U8迷你綠點球組
2022/12/24 - 12/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
YIWEI LIN
JHE CHIU
12/29
八強
2.0
4.0
4 8
3 6

7月份|Victor.ly 國際網球排名賽

U10綠點球組
2022/07/16 - 07/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
YAO-CHENG YOU
JHE CHIU
07/17
八強
5.0
5.0
4
0
JHE CHIU
Yu Ching Zheng
07/17
Round of 16
5.0
0.0

7月份|Victor.ly 國際網球排名賽

U8綠點球組
2022/07/16 - 07/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
JHE CHIU
YOU-XUAN LI
07/17
Finals
5.0
5.0
5 7
4 5
JHE CHIU
PIN-WEI HUANG
07/17
四強
5.0
4.0
4
1
JHE CHIU
Guanying Li
07/17
八強
5.0
4.0
4
0
arrow