Loading ...
Shih chueh, TAI 戴世珏

TW

閃電是誓言,大雨是對不起

菊島
1994-12-08
NDHU
單打
雙打

過去賽事結果

Victor.ly 5月份台北心元站

Victor.ly U4.0雙打
2022/05/07 - 05/08
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chih Ying HO
CHU YU CHANG
Shih chueh TAI
Cheng Hao CHEN
05/07
四強
9.0
9.0
7.0
7.0
6
2
Shih chueh TAI
Cheng Hao CHEN
Sheldon Woo
Wing Sun Samuel WOO
05/07
八強
7.0
7.0
3.0
4.0
6
0
Shih chueh TAI
Cheng Hao CHEN
SHENG YAO LU
Chi-an Chuang
05/07
Round of 16
7.0
7.0
9.0
7.0
6
1

8月高雄站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 雙打 Doubles
2021/08/21 - 08/22
選手 日期 輪次 UTR 比數
Huai-Wen FAN
Shun Ping Huang
Chun-Hsiang HUANG
Shih chueh TAI
08/21
Round of 16
9.0
9.0
6.0
6.0
6
0

隊長盃網球錦標賽13th全國UTR分級賽台北站

3.0男單
2021/04/17 - 04/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
SHI CHEN
Shih chueh TAI
04/17
Round of 64
6.0
5.0
7 7
6 5
arrow