Loading ...
Kuan Yu, LIN 林冠宇

關於我的一切,競技場上馳騁

1989-12-22
單打
雙打

過去賽事結果

2023年3月新北站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly 7.0A 雙打 Doubles
2023/03/11 - 03/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
shih hong lin
Ting-En YEN
Chih Yang LAI
Kuan Yu Lin
03/15
10.0
10.0
10.0
12.0
6
4
ZUO CHEN
GUO-HUEI CHEN
Chih Yang LAI
Kuan Yu Lin
03/15
10.0
10.0
10.0
12.0
7
5
Chih Yang LAI
Kuan Yu Lin
Ian LIU
Yen Ni CHIANG
03/15
10.0
12.0
9.0
9.0
6
3

第25屆隊長盃 全國 UTR 網球分級賽

認證分雙打
2023/02/20 - 03/11
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shan-Yuan OU
Bang Shuo Yin
Kuan Yu Lin
Chang-Lin Tsai
03/10
11.0
12.91
11.0
13.02
6 4 1 10
4 6 0 8
Kuan Yu Lin
Chang-Lin Tsai
Nuo Hsieh Hsin
YI-HSUAN CHEN
03/10
11.0
13.02
0.0
0.0
7 6
5 4

M15 Sharm El Sheikh

Men's Doubles Main Draw
2022/12/18 - 12/25
選手 日期 輪次 UTR 比數
Igor DUDUN
Artem Podorozhnyi
Chang-Lin Tsai
Kuan Yu Lin
12/20
Round of 16
12.47
12.48
13.02
11.0
6 6
4 2

M15 Sharm El Sheikh

Men's Singles Qualifying
2022/12/18 - 12/25
選手 日期 輪次 UTR 比數
Cedric Stanke
Kuan Yu Lin
12/18
Qualifier
12.0
10.0
6 6
1 0

M15 Sharm El Sheikh

Men's Doubles Main Draw
2022/12/11 - 12/18
選手 日期 輪次 UTR 比數
Samuel Vincent Ruggeri
Cristian Campese
Chang-Lin Tsai
Kuan Yu Lin
12/13
Round of 16
13.35
12.13
13.02
11.0
6 6
4 1

M15 Sharm El Sheikh

Men's Singles Qualifying
2022/12/11 - 12/18
選手 日期 輪次 UTR 比數
Nikola Basic
Kuan Yu Lin
12/11
Qualifier
12.72
10.0
6 6
0 0
arrow