Loading ...
Jiun-Jie, HUANG 黃竣頡

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

2000-02-24
國立陽明交通大學
單打
雙打

過去賽事結果

2023年3月新北站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U7.0 雙打 Doubles
2023/03/11 - 03/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
LI-CHENG HSU
An WANG
Jiun-Jie HUANG
Pin Guang SHIH
03/15
四強
5.0
5.0
4.0
4.0
6
4
Jiun-Jie HUANG
Pin Guang SHIH
Gigo Den Chi Huang
CHIH-YUAN KAO
03/15
八強
4.0
4.0
3.0
3.0
6
3

2023年3月新北站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U5.0 單打 Singles
2023/03/11 - 03/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yen Ni CHIANG
Jiun-Jie HUANG
03/15
四強
5.0
5.0
6
3
Jiun-Jie HUANG
An WANG
03/15
八強
5.0
5.0
6
4
Jiun-Jie HUANG
Yuan Juai LI
03/15
Round of 16
5.0
4.0
6
0
Jiun-Jie HUANG
Hsin-Hung WU
03/15
Round of 32
5.0
6.0
6
0
Jiun-Jie HUANG
JIA-YING XIE
03/15
Round of 64
5.0
3.0
6
0
arrow