Loading ...
Jonathen, Peng 彭翊軒

US

關於我的一切,競技場上馳騁

1988-04-16
單打
雙打

過去賽事結果

2023年11月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U7.0 雙打 Doubles
2023/11/11 - 11/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yun Han SHIH
Chong Cheng WU
Kuan Cheng CHANG
Jonathen PENG
11/15
八強
6.0
6.0
5.0
5.0
7
5

2023年11月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U5.0 單打 Singles
2023/11/11 - 11/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
YI HUNG
Jonathen PENG
11/15
Round of 16
3.0
2.0
6
3

第26屆隊長盃國際UTR排名網球分級賽--非認證分

2.5男子雙打
2023/04/23 - 06/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
chao wen Huang
Hsiu Chi HU
Kuan Cheng CHANG
Jonathen PENG
06/02
八強
7.0
8.0
7.0
7.0
6
4

第26屆隊長盃國際UTR排名網球分級賽--非認證分

2.0男子雙打
2023/04/23 - 06/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yi-jyun Chen
Thai Ming Hsien
Wen Yu Chen
Jonathen PENG
06/02
八強
8.0
8.0
7.0
7.0
6
2

3月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U4.0 單打 Singles
2022/03/26 - 03/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHE SHIH LIN
Jonathen PENG
03/27
Finals
5.0
4.0
6
2
Jonathen PENG
Pei-I HSU
03/27
四強
4.0
3.0
6
4
Jonathen PENG
Tzu Lun Allan CHANG
03/26
八強
4.0
3.0
6
4
Jonathen PENG
Chi-han Peng
03/26
Round of 16
4.0
3.0
6
2

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/5月高雄站

U4.0 雙打 Doubles
2021/05/15 - 05/16
選手 日期 輪次 UTR 比數
Wei-Heng CHUNG
SHU MIN LIN
Jonathen PENG
Wen Yu Chen
05/15
Round of 16
10.0
10.0
6.0
8.0
6
2

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/5月高雄站

U5.0 單打 Singles
2021/05/15 - 05/16
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ta Chuan Lin
Jonathen PENG
05/15
Round of 16
7.0
3.0
6
0
Jonathen PENG
YU KAI SU
05/15
Round of 32
3.0
1.0
6
1

Victor.ly盃國際網球排名賽2021高雄站

2.0雙打
2021/03/20 - 03/21
選手 日期 輪次 UTR 比數
Tzu Chin LIN
JIAN-YUAN CHEN
Chen Ting Kuo KH
Jonathen PENG
03/21
八強
7.0
7.0
6.0
6.0
6
4
Chen Ting Kuo KH
Jonathen PENG
JUI-CHENG CHEN
Justin TSAI
03/20
Round of 16
6.0
6.0
4.0
3.0
6
0

Victor.ly盃國際網球排名賽2021高雄站

2.5單打
2021/03/20 - 03/21
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yi Chun LAN
Jonathen PENG
03/20
Round of 16
5.0
3.0
6
1
Jonathen PENG
Jen-Kun CHEN
03/20
Round of 32
3.0
1.0
6
0

隊長盃高雄站網球錦標賽12th全國UTR分級賽

2.5男雙
2021/02/06 - 02/07
選手 日期 輪次 UTR 比數
BING-SIAN HE
Yi Hsiang Lin
Jonathen PENG
Kai Cheng XU
02/07
Finals
8.0
7.0
6.0
6.0
6
2
Jonathen PENG
Kai Cheng XU
Chao Hsi HUANG
Tsung Shun HSIEH
02/07
四強
6.0
6.0
5.0
5.0
6
2
Jonathen PENG
Kai Cheng XU
Ting-Wei Yeh
TZU-CHI (Abao) LIANG
02/07
八強
6.0
6.0
4.0
4.0
6
1

隊長盃高雄站網球錦標賽12th全國UTR分級賽

2.5男單
2021/02/06 - 02/07
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chen Ting Kuo KH
Jonathen PENG
02/06
Round of 32
4.0
3.0
7 7
6 2

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站

2.5 單打 Singles
2020/12/26 - 12/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ting Chen CHANG
Jonathen PENG
12/26
Round of 16
4.0
3.0
6
3
Jonathen PENG
KuanChou CHEN
12/26
Round of 32
3.0
2.0
7
5

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站

3.0 單打 Singles
2020/12/26 - 12/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chun Han Jonathan TSENG
Jonathen PENG
12/26
Round of 64
4.0
3.0
6
2

Victor.ly盃國際網球排名賽高雄站

2.5單打
2020/11/21 - 11/22
選手 日期 輪次 UTR 比數
Hao-Song HUANG
Jonathen PENG
11/21
Round of 64
5.0
3.0
6
1
arrow