Loading ...
Thai Hsuan, Chang 張綵軒

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

2014-02-11
單打
雙打

過去賽事結果

2024年4月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U5.0 雙打 Doubles
2024/04/13 - 04/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shuo chan CHEN
CHANG HENG LIN
Thai Hsuan CHANG
Yi lin Hsiao
04/17
Round of 16
5.0
5.0
4.0
3.0
6
1

2024年4月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U4.0 單打 Singles
2024/04/13 - 04/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
GUAN-YUAN CHEN
Thai Hsuan CHANG
04/17
Round of 32
5.0
4.0
6
4

2023年彰化站|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽暨年終八強賽

Final 8 / U4.0 Singles Finals
2024/01/05 - 01/07
選手 日期 輪次 UTR 比數
JIE SEN LIN
Thai Hsuan CHANG
01/05
4.0
3.0
4 4
0 1
Thai Hsuan CHANG
Wun Yen Wang
01/05
3.0
3.0
2 4 11 1 13
4 3 9 0 11
YI HUNG
Thai Hsuan CHANG
01/05
3.0
3.0
4 4
1 2

2023年12月|Victor.ly 國際網球排名賽

2023年終八強賽 雙打 Doubles
2023/12/23 - 01/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chen-Hsuan Huang
Junichi Iwasaki
PIN ZHU SU
Thai Hsuan CHANG
01/04
3.0
3.0
2.0
3.0
6
4

2023年7月彰化第二站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U5.0 雙打 Doubles
2023/07/29 - 08/01
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHENG HUNG TSAI
JIE SEN LIN
Thai Hsuan CHANG
Sin He LIN
08/02
八強
5.0
5.0
4.0
4.0
6
3

2023年7月彰化第二站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U4.0 單打 Singles
2023/07/29 - 08/01
選手 日期 輪次 UTR 比數
JIE SEN LIN
Thai Hsuan CHANG
07/31
Finals
3.0
1.0
6
0
Thai Hsuan CHANG
En-Zhe CHEN
07/31
四強
1.0
1.0
6
2
Thai Hsuan CHANG
Jie Syun Yu
07/31
八強
1.0
1.0
7 7
6 5
Thai Hsuan CHANG
KUAN-YU LIN
07/31
Round of 16
1.0
3.0
6
0

2023年7月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U4.0 單打 Singles
2023/07/10 - 07/11
選手 日期 輪次 UTR 比數
HSING WEI LIU
Thai Hsuan CHANG
07/11
Round of 16
3.0
3.0
6
4
Thai Hsuan CHANG
Justice Lin-Tsai
07/11
Round of 32
3.0
1.0
6
0

2023年4月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U4.0 單打 Singles
2023/04/29 - 04/30
選手 日期 輪次 UTR 比數
Meng Hsun LIN
Thai Hsuan CHANG
05/03
Round of 32
3.0
3.0
6
2

2023年2月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U7.0 雙打 Doubles
2023/02/11 - 02/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
YONG JUN TANG
Wei Cheng TANG
Thai Hsuan CHANG
Shao-Ching Ma
02/16
八強
5.0
5.0
7.0
2.0
6
2

2023年2月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U10迷你綠點球組
2023/02/11 - 02/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
En-Zhe CHEN
Thai Hsuan CHANG
02/15
四強
5.0
3.0
4
2
Thai Hsuan CHANG
YONG JUN TANG
02/15
八強
3.0
2.0
4
0
Thai Hsuan CHANG
YISHU LIN
02/15
Round of 16
3.0
1.0
4 8
3 6

12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U7.0 雙打 Doubles
2022/12/24 - 12/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
HUI-LUN HUANG
Xi Qiu
Thai Hsuan CHANG
CHIH CHUNG CHANG
12/30
八強
0.0
0.0
8.0
9.0
6
0

12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U10迷你綠球組
2022/12/24 - 12/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
SHAO-XUAN HONG
Thai Hsuan CHANG
12/30
Finals
5.0
3.0
4 7
3 1
Thai Hsuan CHANG
Yan Bo LIN
12/30
四強
3.0
3.0
4
1
Thai Hsuan CHANG
Sin He LIN
12/30
八強
3.0
3.0
4
1
Thai Hsuan CHANG
HUANG-SHIANG KE
12/30
Round of 16
3.0
1.0
4
1

12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U8迷你綠點球組
2022/12/24 - 12/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
Lin Yu-Wei
Thai Hsuan CHANG
12/29
Finals
4.0
3.0
4 7
3 5
Thai Hsuan CHANG
YIWEI LIN
12/29
四強
3.0
2.0
4
0
Thai Hsuan CHANG
Wei-Chong Yeh
12/29
八強
3.0
2.0
4
0

Victor.ly 12月份臺北心元站

Victor.ly U7.0 雙打 Doubles
2022/12/17 - 12/21
選手 日期 輪次 UTR 比數
PO-JUI CHEN
Zu you Fan
CHIH CHUNG CHANG
Thai Hsuan CHANG
12/21
四強
7.0
7.0
9.0
8.0
6
2
CHIH CHUNG CHANG
Thai Hsuan CHANG
Jen Tien TSUI
Yan-Long (Arther) LI
12/21
八強
9.0
8.0
9.0
10.0
7 7
6 2

Victor.ly 12月份臺北心元站

U4.0 單打 Singles/12歲以下限定
2022/12/17 - 12/21
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ernest Chien
Thai Hsuan CHANG
12/21
八強
6.0
4.0
6
2

11月份|Victor.ly 國際網球排名賽

U8迷你綠點球組
2022/11/19 - 11/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
Thai Hsuan CHANG
Sin He LIN
11/23
Finals
4.0
4.0
4 7
3 1
Thai Hsuan CHANG
Zoe Lin
11/23
四強
4.0
1.0
4
1

11月份|Victor.ly 國際網球排名賽

U10迷你綠球組
2022/11/19 - 11/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
SHAO-XUAN HONG
Thai Hsuan CHANG
11/23
四強
4.0
4.0
4
1
Thai Hsuan CHANG
Kai chi Huang
11/23
八強
4.0
1.0
4
0

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U7.0 雙打 Doubles
2022/09/24 - 09/25
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shih-Hsuan WANG
YUN-TING HSIEH
HUI-CHU FU
Thai Hsuan CHANG
09/28
八強
6.0
6.0
8.0
4.0
6
3

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U10迷你綠球組
2022/09/24 - 09/25
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yan Bo LIN
Thai Hsuan CHANG
09/28
四強
4.0
4.0
4
2
Thai Hsuan CHANG
YOU LUN WU
09/28
八強
4.0
1.0
4
0

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U8迷你綠點球組
2022/09/24 - 09/25
選手 日期 輪次 UTR 比數
Thai Hsuan CHANG
Sin He LIN
09/28
Finals
4.0
4.0
6
1
Thai Hsuan CHANG
YIWEI LIN
09/28
四強
4.0
1.0
4
0
Thai Hsuan CHANG
PO YEH CHUAN
09/28
八強
4.0
1.0
4
0

8月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U8迷你綠點球組
2022/08/27 - 08/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
Thai Hsuan CHANG
Sin He LIN
08/28
Finals
4.0
4.0
4 7
3 2
Thai Hsuan CHANG
Yu chun Lin
08/28
四強
4.0
1.0
4
0
Thai Hsuan CHANG
YU-TING TSAO
08/28
八強
4.0
1.0
4
2

8月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U10綠點球組
2022/08/27 - 08/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yan Bo LIN
Thai Hsuan CHANG
08/27
Finals
4.0
4.0
4
1
Thai Hsuan CHANG
Shao-Ching Ma
08/27
四強
4.0
4.0
4
2
Thai Hsuan CHANG
Uching Zheng
08/27
八強
4.0
1.0
4
1
Thai Hsuan CHANG
Kai chi Huang
08/27
Round of 16
4.0
1.0
4
0

Victor.ly Summer Events

Elementary School Singles
2022/07/14 - 07/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
Han Shi Zhong
Thai Hsuan CHANG
07/14
八強
5.0
4.0
4 4
0 1

5月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U10綠點球組
2022/05/28 - 05/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
Kathlyn Yu-Jie HUANG
Thai Hsuan CHANG
05/28
Finals
1.0
1.0
5
3
Thai Hsuan CHANG
Ji Wei WANG
05/28
四強
1.0
1.0
4
1
Thai Hsuan CHANG
Tzu-Ying Yang
05/28
八強
1.0
1.0
6
0

Victor.ly 5月份台北心元站

Victor.ly U4.0單打/12歲以下限定
2022/05/07 - 05/08
選手 日期 輪次 UTR 比數
Fang-Hsi HSU
Thai Hsuan CHANG
05/07
八強
2.0
2.0
6
1
Thai Hsuan CHANG
Ernest Chien
05/07
Round of 16
2.0
3.0
6
4
Thai Hsuan CHANG
Yi yi Chang
05/07
Round of 32
2.0
1.0
6
4

2月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

綠點球組
2022/02/12 - 02/13
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHUN-CHI WU
Thai Hsuan CHANG
02/12
八強
2.0
1.0
4
1
Thai Hsuan CHANG
Wei ying Chen
02/12
Round of 16
1.0
1.0
4
0
arrow