Loading ...
CHIA-TI, CHANG 張家菂

關於我的一切,競技場上馳騁

1991-09-13
單打
雙打

過去賽事結果

第25屆隊長盃 全國 UTR 網球分級賽

3.0男子雙打
2023/02/20 - 04/01
選手 日期 輪次 UTR 比數
Lin Chi Yeh
CHENG WEI TSOU
CHIA-TI CHANG
KE HAN LIN
03/05
8.0
8.0
9.0
8.0
6
1
CHIA-TI CHANG
KE HAN LIN
Peng han Wu
Lin Ting Hung
03/05
9.0
8.0
7.0
7.0
6
3

第25屆隊長盃 全國 UTR 網球分級賽

4.0男子雙打
2023/02/20 - 04/01
選手 日期 輪次 UTR 比數
Hsiao-Ching Huang
Yi Shiang HUANG
CHIA-TI CHANG
KAO SHENG PO
03/05
四強
9.0
12.0
9.0
9.0
6
4
CHIA-TI CHANG
KAO SHENG PO
Wang Tung Ching
Lee Jen yuan
03/05
八強
9.0
9.0
8.0
8.0
6
2

Victor.ly 4月份台北心元站暨隊長盃網球錦標賽17th全國分級賽

隊長盃3.0級男子雙打
2022/04/09 - 04/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
Andrew HO
Glen Tzeng
KE HAN LIN
CHIA-TI CHANG
04/10
四強
9.0
9.0
10.0
10.0
7
5
KE HAN LIN
CHIA-TI CHANG
YING-CHIEH WANG
YU-MIN JIANG
04/10
八強
10.0
10.0
11.0
11.0
6
2
arrow