Loading ...
CHIA-CHUN, CHU 朱家鈞

關於我的一切,競技場上馳騁

1992-04-06
單打
雙打

過去賽事結果

2月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U7.0 雙打 Doubles
2022/02/12 - 02/13
選手 日期 輪次 UTR 比數
Hao-Wei Tsao
Zying DAI
PIN-CHENG HSIEH
CHIA-CHUN CHU
02/13
Finals
12.0
12.0
10.0
10.0
6
2
PIN-CHENG HSIEH
CHIA-CHUN CHU
Ning Chien Kang
Hsiao-Ching Huang
02/13
四強
10.0
10.0
9.0
10.0
7
5
PIN-CHENG HSIEH
CHIA-CHUN CHU
Hung En HSU
FU-CHING HSU
02/12
八強
10.0
10.0
9.0
8.0
6
1
PIN-CHENG HSIEH
CHIA-CHUN CHU
Tsai LI
Chien Wen LIAO
02/12
Round of 16
10.0
10.0
10.0
10.0
6
4
arrow