Loading ...
HSINYI, CHEN 陳忻怡

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

1982-08-04
單打
雙打

過去賽事結果

Victor.ly 4月份台北心元站暨隊長盃網球錦標賽17th全國分級賽

隊長盃2.5女子單打
2022/04/09 - 04/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chi-an Chuang
XIN YI CHEN
04/09
八強
3.0
3.0
6
4

Victor.ly 4月份台北心元站暨隊長盃網球錦標賽17th全國分級賽

隊長盃2.0女子單打
2022/04/09 - 04/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chin Han Huang
XIN YI CHEN
04/09
Round of 16
3.0
3.0
6
1

Victor.ly台北心元站暨隊長盃網球錦標賽16th全國分級賽

隊長盃2.5混合雙打
2022/03/05 - 03/18
選手 日期 輪次 UTR 比數
XIN YI CHEN
Cong Min Chan
Yi Chieh LEE
CHUNG-YU WANG
03/06
Finals
10.0
10.0
9.0
9.0
6
4
XIN YI CHEN
Cong Min Chan
CHIH-CHIEN TSAI
HSIN-JUNG HUANG
03/06
四強
10.0
10.0
8.0
8.0
6
1
XIN YI CHEN
Cong Min Chan
TSAI-TE CHU
HUI SAN CHANG
03/06
八強
10.0
10.0
8.0
8.0
6
1

Victor.ly台北心元站暨隊長盃網球錦標賽16th全國分級賽

隊長盃2.0女子單打
2022/03/05 - 03/18
選手 日期 輪次 UTR 比數
MENG-TUNG CHI
XIN YI CHEN
03/06
Finals
3.0
4.0
7 7
6 4
XIN YI CHEN
Hsiao fen LO
03/06
四強
4.0
3.0
6
1
XIN YI CHEN
Patricia H Miao
03/05
八強
4.0
3.0
6
4

隊長盃網球錦標賽13th全國UTR分級賽台北站

2.0女單
2021/04/17 - 04/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHEN-HSIN CHANG
XIN YI CHEN
04/18
四強
4.0
3.0
6
0
XIN YI CHEN
Chieh Erh Tsao
04/18
八強
3.0
3.0
7 8
6 6
XIN YI CHEN
MENG-TUNG CHI
04/17
Round of 16
3.0
4.0
6
4
XIN YI CHEN
Chu-Yun FU
04/17
Round of 32
3.0
1.0
6
0

隊長盃網球錦標賽13th全國UTR分級賽台北站

2.5女單
2021/04/17 - 04/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
Huan Ting Tina Liu
XIN YI CHEN
04/17
八強
3.0
3.0
7 7
6 4
XIN YI CHEN
Wan Chen Tiffany Hsieh
04/17
Round of 16
3.0
2.0
6
0
XIN YI CHEN
Tzu Hua Huang
04/17
Round of 32
3.0
2.0
7
5
arrow