Loading ...
Chia Tine, Ping 兵加典

台灣

關於我的一切,競技場上馳騁

台中
2000-08-19
單打
雙打

過去賽事結果

2月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U7.0 雙打 Doubles
2022/02/12 - 02/13
選手 日期 輪次 UTR 比數
Hao-Wei Tsao
Zying DAI
Te Ching HSU
CHIA TINE PING
02/13
四強
12.0
12.0
10.0
11.0
6
4
Te Ching HSU
CHIA TINE PING
shih hong lin
yutung SU
02/12
八強
10.0
11.0
11.0
10.0
7 9
6 7

1月高雄站|Victor.ly 國際網球公開賽

公開組單打 Open Singles
2022/01/15 - 01/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHIA TINE PING
KEVIN L.M CHEN
01/16
7.0
6.0
5 6 1 10
7 2 0 7
Schwan Tobias
CHIA TINE PING
01/15
10.0
7.0
6 6
1 0
Wang Tsung-Tai
CHIA TINE PING
01/15
8.0
7.0
6 6
2 2

12月彰化站|Victor.ly 國際網球公開賽

公開組單打 Open Singles
2021/12/18 - 12/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ping Chen LIN
CHIA TINE PING
12/19
Finals
10.0
7.0
6 6
0 0
CHIA TINE PING
jessica sue li
12/18
四強
7.0
7.0
4
5
CHIA TINE PING
Pei Chi LEE
12/18
八強
7.0
0.0

12月彰化站|Victor.ly 國際網球公開賽

公開組追加賽
2021/12/18 - 12/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHIA TINE PING
Compassion Tsai
12/18
Finals
7.0
7.0
7 7 3 1 10
6 2 6 0 7
arrow