Loading ...
Yu-An, TSAI 蔡宇安

關於我的一切,競技場上馳騁

2009-08-27
單打
雙打

過去賽事結果

Victor.ly 年終八強賽

澳網組單打小組賽
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chich Ou Yang
Yu-An TSAI
12/18
5.0
4.0
6
2
Yu-An TSAI
Ming-Ying LEE
12/18
4.0
5.0
6
0
Yu Chen (Chandler) WU
Yu-An TSAI
12/18
6.0
4.0
6
1

12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 雙打 Doubles
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ting Chen CHANG
Syuan LAI
Wen-Ping TSAI
Yu-An TSAI
12/19
八強
8.0
4.0
7.0
7.0
6
2

10月台南站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 單打 Singles
2021/10/09 - 10/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shao-Wei LIN
Yu-An TSAI
10/09
Round of 16
5.0
4.0
6
1
Yu-An TSAI
YU LIN CHOU
10/09
Round of 32
4.0
3.0
6
2

10月台南站|Victor.ly 國際網球排名賽

U4.0 雙打 Doubles
2021/10/09 - 10/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
Kai Jie Zhang
SZU-HSIEN LU
Wen-Ping TSAI
Yu-An TSAI
10/09
Round of 16
10.0
10.0
8.0
8.0
6
2

8月高雄站|Victor.ly 國際網球排名賽

U4.0 單打 Singles
2021/08/21 - 08/22
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu-An TSAI
Kuan chieh HUANG
08/22
Finals
4.0
4.0
6
4
Yu-An TSAI
Ke Han WANG
08/22
四強
4.0
2.0
6
1
Yu-An TSAI
CHENG HSIANG CHAHG
08/21
八強
4.0
3.0
6
2
Yu-An TSAI
Wei-Heng CHUNG
08/21
Round of 16
4.0
3.0
7
5
Yu-An TSAI
Yi-An CHEN
08/21
Round of 32
4.0
2.0
6
2

8月高雄站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 單打 Singles
2021/08/21 - 08/22
選手 日期 輪次 UTR 比數
Sheng huai WU
Yu-An TSAI
08/21
八強
5.0
4.0
6
1
Yu-An TSAI
Yueh-Hang CHENG
08/21
Round of 16
4.0
3.0
6
4
Yu-An TSAI
Yuan Yu ZHONG
08/21
Round of 32
4.0
3.0
6
4

Victor.ly盃國際網球排名賽2021高雄站

2.0雙打
2021/03/20 - 03/21
選手 日期 輪次 UTR 比數
Zhi-Xian ZENG
Cheng-Hsien YANG
barry ruan
Yu-An TSAI
03/20
Round of 32
7.0
7.0
5.0
4.0
6
2

Victor.ly盃國際網球排名賽2021高雄站

2.0單打
2021/03/20 - 03/21
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yong-Chan YAN
Yu-An TSAI
03/20
Round of 32
6.0
3.0
6
4

Victor.ly盃國際網球排名賽台南站

2.0雙打 Doubles
2021/01/16 - 01/17
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yueh-Jung (Laura) TSUI
Chen Ting HSIEH
Wen-Ping TSAI
Yu-An TSAI
01/17
Round of 16
5.0
7.0
4.0
4.0
6
3

Victor.ly盃國際網球排名賽台南站

2.0單打 Singles
2021/01/16 - 01/17
選手 日期 輪次 UTR 比數
Kang-Wei(Victor) FENG
Yu-An TSAI
01/16
Round of 32
5.0
3.0
7
5
Yu-An TSAI
Yi Xun CHEN
01/16
Round of 64
3.0
2.0
6
3

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站

2.0 單打 Singles
2020/12/26 - 12/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
Quan-Hui YOU
Yu-An TSAI
12/27
八強
4.0
3.0
6
1
Yu-An TSAI
Lun Wei ZHANG
12/26
Round of 16
3.0
3.0
7
5
Yu-An TSAI
Pei-Ti LI
12/26
Round of 32
3.0
2.0
6
4

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站

2.0 雙打 Doubles
2020/12/26 - 12/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
Hsin-Yu WANG
Zhi-Hong WANG
Yu-An TSAI
Wen-Ping TSAI
12/26
Round of 32
5.0
5.0
4.0
4.0
6
2
arrow