Loading ...
Yi-wei, CHIU 邱奕偉

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

2027-12-31
單打
雙打

過去賽事結果

2023年3月新北站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U7.0 雙打 Doubles
2023/03/11 - 03/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yi-wei Chiu
Toshi Chun Jung HUANG
LI-CHENG HSU
An WANG
03/15
Finals
6.0
6.0
5.0
5.0
6
2
Yi-wei Chiu
Toshi Chun Jung HUANG
YENCHEN CHANG
HUNG-YANG CHANG
03/15
四強
6.0
6.0
4.0
4.0
6
1
Yi-wei Chiu
Toshi Chun Jung HUANG
Yu-Lin KO
Ray Hsi Tang
03/15
八強
6.0
6.0
4.0
4.0
6
2

2023年3月新北站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U5.0 單打 Singles
2023/03/11 - 03/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yuan Juai LI
Yi-wei Chiu
03/15
Round of 32
4.0
4.0
6
3

第25屆隊長盃 全國 UTR 網球分級賽

2.5男子雙打
2023/02/20 - 04/01
選手 日期 輪次 UTR 比數
Rui-Xi LIN
CHENG-CHIEH HUNG
Yi-wei Chiu
Toshi Chun Jung HUANG
03/05
四強
6.0
6.0
5.0
5.0
6
4

第25屆隊長盃 全國 UTR 網球分級賽

新手男子單打
2023/02/20 - 04/01
選手 日期 輪次 UTR 比數
Po Yun Chen
Yi-wei Chiu
03/04
四強
6.0
4.0
7
5
Yi-wei Chiu
YOU-TING CHEN
03/04
八強
4.0
5.0
7
5
Yi-wei Chiu
Jui Heng Wu
03/04
Round of 16
4.0
4.0
6
2
Yi-wei Chiu
Hung-yun CHEN
03/04
Round of 32
4.0
4.0
6
1

第24屆隊長盃全國UTR網球分級賽

3.0男子雙打
2023/02/10 - 02/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
Brian Hsu
YANG SHUN-YU
Toshi Chun Jung HUANG
Yi-wei Chiu
02/13
Finals
7.0
7.0
6.0
6.0
6
2
Toshi Chun Jung HUANG
Yi-wei Chiu
SIANG -LING YANG,
Yueh-Jung (Laura) TSUI
02/13
四強
6.0
6.0
4.0
7.0
6
2

第24屆隊長盃全國UTR網球分級賽

新手男子單打
2023/02/10 - 02/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu-chih TSAI
Yi-wei Chiu
02/13
八強
5.0
4.0
6
2

第23屆隊長盃 全國 UTR 網球分級賽

2.0男子單打
2023/01/19 - 01/25
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHANG TI
Yi-wei Chiu
01/20
四強
6.0
4.0
6
1
Yi-wei Chiu
YANG-WU FAN
01/20
八強
4.0
4.0
Yi-wei Chiu
CHUN-YEN LIU
01/20
Round of 16
4.0
4.0
6
4
Yi-wei Chiu
Tsao You-Ming
01/20
Round of 32
4.0
5.0

第23屆隊長盃 全國 UTR 網球分級賽

新手男子單打
2023/01/19 - 01/25
選手 日期 輪次 UTR 比數
Po chun Lin
Yi-wei Chiu
01/20
Finals
4.0
4.0
6
4
Yi-wei Chiu
Tsung Yi Lin
01/20
四強
4.0
4.0
6
1
Yi-wei Chiu
Yin Chiang Lee
01/20
八強
4.0
4.0
6
3
Yi-wei Chiu
Yuan-Po LIU
01/20
Round of 16
4.0
3.0
7
5
Yi-wei Chiu
YI-CHIANG WANG
01/20
Round of 32
4.0
4.0
6
4
Yi-wei Chiu
Zhen Yu Wang
01/20
Round of 64
4.0
4.0
6
1

Victor.ly 12月份臺北心元站

Victor.ly U5.0 單打 Singles
2022/12/17 - 12/21
選手 日期 輪次 UTR 比數
TING-YU TAN
Yi-wei Chiu
12/21
Round of 16
5.0
4.0
6
3

Victor.ly 8月份台北心元站

Victor.ly U9.0雙打
2022/08/14 - 08/15
選手 日期 輪次 UTR 比數
Bing Rui LEE
Chia Yuan CHANG
Yi-wei Chiu
Toshi Chun Jung HUANG
08/14
八強
10.0
10.0
8.0
8.0
6
0

Victor.ly 8月份台北心元站

VIctor.ly U4.0 Singles
2022/08/14 - 08/15
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHIA-HSUN FAN
Yi-wei Chiu
08/14
Round of 16
4.0
3.0
6
3

第21屆隊長盃全國UTR分級賽

2.5男子雙打
2022/07/30 - 08/06
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yi-wei Chiu
Toshi Chun Jung HUANG
CHENG WEI LIN
Wei-yu LIAO
07/31
Finals
7.0
7.0
5.0
5.0
6
2
Yi-wei Chiu
Toshi Chun Jung HUANG
Wong Jian-jyun
Su Chia-wei
07/31
四強
7.0
7.0
6.0
6.0
7
6
Yi-wei Chiu
Toshi Chun Jung HUANG
Ren-Hao Hisao
Hung Shao Chun
07/31
八強
7.0
7.0
7.0
7.0
7
5

第21屆隊長盃全國UTR分級賽

新手男子單打
2022/07/30 - 08/06
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yuting Liu
Yi-wei Chiu
07/30
Round of 16
3.0
3.0
6
3
Yi-wei Chiu
Hsueh-En YANG
07/30
Round of 32
3.0
2.0
6
1

Victor.ly 7月份台北心元站

Victor.ly U9.0雙打
2022/07/24 - 07/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yi-wei Chiu
Toshi Chun Jung HUANG
Guan Fu LIN
CHING MING CHIEN
07/24
Finals
6.0
6.0
7.0
7.0
6
2
Yi-wei Chiu
Toshi Chun Jung HUANG
Yu-Wei CHIU
Ting-Heng Hsu
07/24
四強
6.0
6.0
10.0
8.0
6
0

Victor.ly 4月份台北心元站暨隊長盃網球錦標賽17th全國分級賽

隊長盃2.0級男子雙打
2022/04/09 - 04/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chien-da LAI
Jhih Rong Jhang
Yi-wei Chiu
Toshi Chun Jung HUANG
04/10
四強
9.0
9.0
9.0
9.0
7 7
6 3
Yi-wei Chiu
Toshi Chun Jung HUANG
XIAO-CHI YU
Wen Chong LIN
04/09
八強
9.0
9.0
6.0
6.0
6
0

Victor.ly 4月份台北心元站暨隊長盃網球錦標賽17th全國分級賽

隊長盃新手級男子單打
2022/04/09 - 04/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
KAI CHEN SHEN
Yi-wei Chiu
04/10
八強
4.0
3.0
6
4
Yi-wei Chiu
WEI-LIN LIU
04/09
Round of 16
3.0
3.0
6
3
Yi-wei Chiu
Zhih-Hong LIN
04/09
Round of 32
3.0
3.0
7 7
6 5

Victor.ly台北心元站暨隊長盃網球錦標賽16th全國分級賽

隊長盃新手級男子單打
2022/03/05 - 03/18
選手 日期 輪次 UTR 比數
Wing Sun Samuel WOO
Yi-wei Chiu
03/05
Round of 32
3.0
3.0
6
4
Yi-wei Chiu
Shaowei Lu
03/05
Round of 64
3.0
2.0
6
2
arrow