Loading ...
Teng-Chung, CHANG 張騰中

關於我的一切,競技場上馳騁

2008-06-08
單打
雙打

過去賽事結果

J30 Kaohsiung

Boys Main Draw
2023/11/07 - 11/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
Teng-Chung Chang
Kuan Kai Lu
11/12
Round 1
9.0
8.0
6 6
2 1
BO YU WU
Teng-Chung Chang
11/12
Round 2
9.0
9.0
6 6
1 2
Hung-Jui Chen
SHANG-EN KAO
Teng-Chung Chang
Jin-Wei Fang
11/12
Round 1
10.0
9.0
9.0
9.0
4 7 1 10
6 5 0 5

J30 Kaohsiung

Boys Main Draw
2023/10/31 - 11/05
選手 日期 輪次 UTR 比數
Teng-Chung Chang
Jin-Wei Fang
Simon Junyao Zhang Ma
CHENG-YU TSAI
11/05
Round 1
9.0
9.0
8.0
8.0
6 7
3 5
Hung-Jui Chen
CHIN KUAN LAI
Teng-Chung Chang
Jin-Wei Fang
11/05
Round 2
9.0
10.0
9.0
9.0
7 7 7 8
6 1 6 6
TING-HO YANG
Teng-Chung Chang
11/05
Round 1
9.0
9.0
6 6
3 3

J30 Tainan

Boys Qualifying Draw
2023/09/19 - 09/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
Teng-Chung Chang
Isaac Wang
09/24
R1 Qualifier
9.0
7.0
6 6
0 2
Teng-Chung Chang
Jin-Cheng(Benson) YEH
09/24
R2 Qualifier
9.0
8.0
6 6
3 2
Teng-Chung Chang
CHENG - HAN LU
09/24
R3 Qualifier
9.0
8.0
6 6
2 3

J30 Tainan

Boys Main Draw
2023/09/19 - 09/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
Teng-Chung Chang
Brendon Lau
09/24
Round 1
9.0
5.0
6 6
3 0
Lin Hao-Yu
Teng-Chung Chang
09/24
Round 2
10.0
9.0
6 6
4 2

J60 Changhua

Boys Main Draw
2023/09/12 - 09/17
選手 日期 輪次 UTR 比數
Teng-Chung Chang
Kuan Kai Lu
09/17
Round 1
9.0
8.0
6 6
3 4
Rintarou Ono
Teng-Chung Chang
09/17
Round 2
9.0
9.0
6 6
3 2

J60 Changhua

Boys Qualifying Draw
2023/09/12 - 09/17
選手 日期 輪次 UTR 比數
Teng-Chung Chang
CHUN-AN YU
09/17
R3 Qualifier
9.0
8.0
6 6
1 0
Teng-Chung Chang
YU-CHUN WANG
09/17
R2 Qualifier
9.0
8.0
6 6
1 3

J60 Changhua

Boys Qualifying Draw
2023/09/05 - 09/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
TENG-CHUNG CHANG
CHIN YUAN LEE
09/10
R2 Qualifier
8.0
8.0
7 7 6
6 3 3
TENG-CHUNG CHANG
zhao-hong jian
09/10
R1 Qualifier
8.0
7.0
6 6
0 1
ZHENG-WEI WANG
TENG-CHUNG CHANG
09/10
R3 Qualifier
9.0
8.0
6 1
1 0

J60 Changhua

Boys Main Draw
2023/09/05 - 09/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
JHENG-MIN HUANG
TENG-CHUNG CHANG
09/10
Round 1
10.0
8.0
6 6
0 1

11月份|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽

VCT U9.5 單打Singles
2022/11/19 - 11/23
選手 日期 輪次 UTR 比數
chi lee
TENG-CHUNG CHANG
11/23
八強
9.0
7.0

Victor.ly Summer Events

Doubles Match Play
2022/07/14 - 07/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
HONG KAI FANG
TE-YU HSU
TENG-CHUNG CHANG
07/15
5.0
5.0
4.0
4.0
1 6 1 10
6 2 0 6

Victor.ly Summer Events

Senior High School singles
2022/07/14 - 07/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
TE-YU HSU
TENG-CHUNG CHANG
07/14
四強
7.0
7.0
2 7 7 1 10
6 6 4 0 4
TENG-CHUNG CHANG
YU-CHENG LI
07/14
八強
7.0
7.0
6 6
3 3

Victor.ly 年終八強賽

法網組 Top 4
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
TENG-CHUNG CHANG
YU-CHENG LI
12/19
Finals
8.0
8.0
6
4
TENG-CHUNG CHANG
Yi Chun LAN
12/19
四強
8.0
6.0
6
0

Victor.ly 年終八強賽

法網組單打小組賽
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
TENG-CHUNG CHANG
Ting Chen CHANG
12/18
8.0
6.0
6
1
TENG-CHUNG CHANG
JUN KAI ZHAN
12/18
8.0
5.0
6
0
TENG-CHUNG CHANG
YU-CHENG LI
12/18
8.0
8.0
6
1

11月台中站|Victor.ly 國際網球排名賽

U7.0 雙打 Doubles
2021/11/13 - 11/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
Peng Yu Lai
TENG-CHUNG CHANG
Sammy LIN
Lee Yi Lun
11/14
Finals
8.0
10.0
8.0
9.0
6
4
Peng Yu Lai
TENG-CHUNG CHANG
Po-Lin HUANG
Te Ching HSU
11/14
四強
8.0
10.0
9.0
9.0
6
2
Peng Yu Lai
TENG-CHUNG CHANG
TING-CHENG (David) CHUANG
YU SHENG ZENG
11/13
八強
8.0
10.0
7.0
8.0
6
1

11月台中站|Victor.ly 國際網球排名賽

U7.5 單打 Singles
2021/11/13 - 11/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
TENG-CHUNG CHANG
YAN JIA ZENG
11/13
Round of 16
8.0
7.0
TENG-CHUNG CHANG
YUEH-HAN WU
11/14
Finals
8.0
8.0
6
3
TENG-CHUNG CHANG
YU-CHENG LI
11/14
四強
8.0
8.0
6
3
TENG-CHUNG CHANG
Yu-Li HSIAO
11/13
八強
8.0
6.0
6
4
arrow