Loading ...
Teng-Chung, CHANG 張騰中

關於我的一切,競技場上馳騁

2008-06-08
單打
雙打

過去賽事結果

Victor.ly Summer Events

Doubles Match Play
2022/07/14 - 07/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
HONG KAI FANG
TE-YU HSU
TENG-CHUNG CHANG
07/15
5.0
5.0
4.0
4.0
1 6 1 10
6 2 0 6

Victor.ly Summer Events

Senior High School singles
2022/07/14 - 07/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
TE-YU HSU
TENG-CHUNG CHANG
07/14
四強
7.0
7.0
2 7 7 1 10
6 6 4 0 4
TENG-CHUNG CHANG
YU-CHENG LI
07/14
八強
7.0
7.0
6 6
3 3

Victor.ly 年終八強賽

法網組 Top 4
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
TENG-CHUNG CHANG
YU-CHENG LI
12/19
Finals
8.0
8.0
6
4
TENG-CHUNG CHANG
Yi Chun LAN
12/19
四強
8.0
6.0
6
0

Victor.ly 年終八強賽

法網組單打小組賽
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
TENG-CHUNG CHANG
Ting Chen CHANG
12/18
8.0
6.0
6
1
TENG-CHUNG CHANG
JUN KAI ZHAN
12/18
8.0
5.0
6
0
TENG-CHUNG CHANG
YU-CHENG LI
12/18
8.0
8.0
6
1

11月台中站|Victor.ly 國際網球排名賽

U7.0 雙打 Doubles
2021/11/13 - 11/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
Peng Yu Lai
TENG-CHUNG CHANG
Sammy LIN
Lee Yi Lun
11/14
Finals
8.0
10.0
8.0
9.0
6
4
Peng Yu Lai
TENG-CHUNG CHANG
Po-Lin HUANG
Te Ching HSU
11/14
四強
8.0
10.0
9.0
9.0
6
2
Peng Yu Lai
TENG-CHUNG CHANG
TING-CHENG (David) CHUANG
YU SHENG ZENG
11/13
八強
8.0
10.0
7.0
8.0
6
1

11月台中站|Victor.ly 國際網球排名賽

U7.5 單打 Singles
2021/11/13 - 11/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
TENG-CHUNG CHANG
YAN JIA ZENG
11/13
Round of 16
8.0
7.0
TENG-CHUNG CHANG
YUEH-HAN WU
11/14
Finals
8.0
8.0
6
3
TENG-CHUNG CHANG
YU-CHENG LI
11/14
四強
8.0
8.0
6
3
TENG-CHUNG CHANG
Yu-Li HSIAO
11/13
八強
8.0
6.0
6
4
arrow