Loading ...
Cheng En, Tsai 蔡承恩

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

2013-10-17
台北市中山國小
單打
雙打

過去賽事結果

Victor.ly台北心元站暨隊長盃網球錦標賽16th全國分級賽

隊長盃2.0男子單打
2022/03/05 - 03/18
選手 日期 輪次 UTR 比數
Toshi Chun Jung HUANG
Chong-En TSAI
03/06
Finals
6.0
4.0
6
3
Chong-En TSAI
YUAN YU LI
03/06
四強
4.0
3.0
6
3
Chong-En TSAI
YU HENG CHENG
03/06
八強
4.0
4.0
6
0
Chong-En TSAI
YU-CHUN CHIU
03/06
Round of 16
4.0
2.0
6
1
Chong-En TSAI
Chao-Chieh YANG
03/05
Round of 32
4.0
5.0
6
0
Chong-En TSAI
Benjamin CHUNG
03/05
Round of 64
4.0
1.0
6
1

Victor.ly 年終八強賽

澳網組 Top 4
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu Chen (Chandler) WU
Chong-En TSAI
12/19
四強
6.0
3.0
6
0

Victor.ly 年終八強賽

澳網組單打小組賽
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yueh-Jung (Laura) TSUI
Chong-En TSAI
12/18
5.0
3.0
6
1
Chong-En TSAI
MU-JHE Hsieh
12/18
3.0
4.0
7
5
Chong-En TSAI
Wan-Lin Sun
12/18
3.0
4.0
6
1

12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 雙打 Doubles
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ting Chen CHANG
Syuan LAI
Chong-En TSAI
Jui-En TSAI
12/19
四強
8.0
4.0
6.0
4.0
7
5
Chong-En TSAI
Jui-En TSAI
Jie LAI
YU-HSUAN LI
12/19
八強
6.0
4.0
3.0
3.0
6
2

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U4.0雙打 Doubles
2021/09/04 - 09/05
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shi Meng NI
Chong-En TSAI
Yi-Ming LIU
ZI-CHE CHEN
09/05
Finals
10.0
10.0
9.0
9.0
6
3
Shi Meng NI
Chong-En TSAI
Yu-Hao CHEN
Yuan Juai LI
09/05
四強
10.0
10.0
9.0
9.0
6
4
Shi Meng NI
Chong-En TSAI
CHENG HSIANG CHAHG
Yu-Lin KO
09/05
八強
10.0
10.0
7.0
7.0
6
0
Shi Meng NI
Chong-En TSAI
Wei-Heng CHUNG
CHENG-JUI chan
09/04
Round of 16
10.0
10.0
9.0
9.0
6
0

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U4.0 單打 Singles
2021/09/04 - 09/05
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chong-En TSAI
CHENG-JUI chan
09/05
Finals
3.0
3.0
6
3
Chong-En TSAI
Yu-Teng CHEN
09/05
四強
3.0
3.0
6
4
Chong-En TSAI
Yi-Ming LIU
09/05
八強
3.0
2.0
6
1
Chong-En TSAI
Tzu Kai CHAO
09/04
Round of 16
3.0
3.0
6
2
Chong-En TSAI
Ke Han WANG
09/04
Round of 32
3.0
2.0
6
0

隊長盃網球錦標賽14th全國UTR分級賽

2.0男單
2021/08/28 - 08/30
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHENG-YUN HSIEH
Chong-En TSAI
08/28
四強
4.0
3.0
7
5
Chong-En TSAI
Yi Ming YEH
08/28
八強
3.0
3.0
6
2
Chong-En TSAI
LING CHIAO HUANG
08/28
Round of 16
3.0
2.0
6
1

隊長盃網球錦標賽14th全國UTR分級賽

2.0混合雙打
2021/08/28 - 08/30
選手 日期 輪次 UTR 比數
MENG-TUNG CHI
Chong-En TSAI
PO-CHUN CHUNG
Yan Rong Tzeng
08/28
Finals
9.0
10.0
10.0
10.0
6
4
MENG-TUNG CHI
Chong-En TSAI
Ming Shen JIAN
Ya Chun Jessie Yang
08/28
四強
9.0
10.0
10.0
9.0
7
5
MENG-TUNG CHI
Chong-En TSAI
Yen Ni CHIANG
Chiang Hsin Chang
08/28
八強
9.0
10.0
8.0
9.0
6
4

隊長盃網球錦標賽13th全國UTR分級賽台北站

2.0男子雙打
2021/04/17 - 04/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
Cheng Hsun CHEN
Chih Yung Chen
MENG-TUNG CHI
Chong-En TSAI
04/18
Finals
11.0
11.0
9.0
10.0
6
1
MENG-TUNG CHI
Chong-En TSAI
Tayu Pan
Huan Ting Tina Liu
04/18
四強
9.0
10.0
9.0
8.0
7 9
6 7
MENG-TUNG CHI
Chong-En TSAI
MING CHIEN CHEN
Kuan Ming LI
04/18
八強
9.0
10.0
7.0
7.0
6
0
MENG-TUNG CHI
Chong-En TSAI
LING CHIAO HUANG
Stephen HO
04/17
Round of 16
9.0
10.0
8.0
9.0
7
5

隊長盃網球錦標賽13th全國UTR分級賽台北站

2.0男單
2021/04/17 - 04/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
SHIH CHIH-PENG
Chong-En TSAI
04/17
Round of 32
4.0
3.0
6
3

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站2021

2.0 雙打 Doubles
2021/03/06 - 03/09
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu Chen (Chandler) WU
Bing-Qian MA
Chong-En TSAI
Shi Meng NI
03/07
Round of 16
7.0
7.0
10.0
10.0
6
2

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站2021

2.0 單打 Singles
2021/03/06 - 03/09
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu-Ying(Ted) LEE
Chong-En TSAI
03/06
Round of 16
3.0
3.0
7
5
Chong-En TSAI
Tung-Chuan (Charles) CHIU
03/06
Round of 32
3.0
2.0
6
0
Chong-En TSAI
YI-XIN FANG
03/06
Round of 64
3.0
1.0
6
2
arrow