Loading ...
Pin Guang, Shih 施品光

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

2002-07-06
陽明交通大學
單打
雙打

過去賽事結果

2023年3月新北站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U7.0 雙打 Doubles
2023/03/11 - 03/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
LI-CHENG HSU
An WANG
Jiun-Jie HUANG
Pin Guang SHIH
03/15
四強
5.0
5.0
4.0
4.0
6
4
Jiun-Jie HUANG
Pin Guang SHIH
Gigo Den Chi Huang
CHIH-YUAN KAO
03/15
八強
4.0
4.0
3.0
3.0
6
3

2023年3月新北站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U6.0 單打 Singles
2023/03/11 - 03/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHENG HSUN YANG
Pin Guang SHIH
03/15
四強
8.0
5.0
6
3
Pin Guang SHIH
Warren Chang
03/15
八強
5.0
5.0
7
5
Pin Guang SHIH
Ray Hsi Tang
03/15
Round of 16
5.0
4.0
6
2
Pin Guang SHIH
Jun Liang Lin
03/15
Round of 32
5.0
5.0
6
0

8月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 單打 Singles
2022/08/27 - 08/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
yutung SU
Pin Guang SHIH
08/28
四強
3.0
3.0
6
2
Pin Guang SHIH
TING-WEI CHANG
08/28
八強
3.0
3.0
7 7
6 5
Pin Guang SHIH
ZHI HONG LIN
08/27
Round of 16
3.0
3.0
6
3
Pin Guang SHIH
Edwin Chen
08/27
Round of 32
3.0
8.0
6
0
Pin Guang SHIH
TENG-YI LIN
08/27
Round of 64
3.0
1.0
6
1

8月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U4.0 單打 Singles
2022/08/27 - 08/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
TZU WEI CHIU
Pin Guang SHIH
08/28
八強
4.0
3.0
6
1
Pin Guang SHIH
JIE SEN LIN
08/27
Round of 16
3.0
1.0
6
1
Pin Guang SHIH
Fan WANG
08/27
Round of 32
3.0
2.0
6
0
arrow