Loading ...
Bing-Qian, MA 馬秉謙

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

2009-07-06
大同國中
單打
雙打

過去賽事結果

2023年彰化站|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽暨年終八強賽

Final 8 / U6.0 Singles Finals
2024/01/05 - 01/07
選手 日期 輪次 UTR 比數
Bing-Qian MA
Yi Chun LAN
01/05
6.0
7.0
3 5 4 1 10
4 7 0 0 3
Bing-Qian MA
Ian WU
01/05
6.0
5.0
4 4
2 2
Bing-Qian MA
DING-WEN JANG
01/05
6.0
5.0
2 4 1 10
4 2 0 5
Bing-Qian MA
ZIH-YAO LIN
01/05
6.0
5.0
4 4
1 1
Bing-Qian MA
Han Lin HONG
01/05
6.0
5.0
4 7 4
3 3 2

2023年12月|Victor.ly 國際網球排名賽

2023年終八強賽 雙打 Doubles
2023/12/23 - 01/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
Bing-Qian MA
DING-WEN JANG
Yi Chun LAN
Min Hsuan CHEN
01/04
8.0
8.0
8.0
8.0
7
5

2023年2月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U9.0 雙打 Doubles
2023/02/11 - 02/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
YU-HSIANG(SEAN) CHANG
Ching Yuan (Andy) YU
Yu Chen (Chandler) WU
Bing-Qian MA
02/16
八強
7.0
7.0
4.0
4.0
6
2

2023年2月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U7.5 單打 Singles
2023/02/11 - 02/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
YU-HSIANG(SEAN) CHANG
Bing-Qian MA
02/15
八強
7.0
6.0
6
1
Bing-Qian MA
yen chieh chin
02/15
Round of 16
6.0
5.0
6
2

2023年2月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U6.0 單打 Singles
2023/02/11 - 02/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
Bing-Qian MA
DING-WEN JANG
02/15
Finals
6.0
5.0
6
1
Bing-Qian MA
Hsiang Jen Hou
02/15
四強
6.0
6.0
7
5
Bing-Qian MA
PO-JUI CHEN
02/15
八強
6.0
6.0
6
3
Bing-Qian MA
Chun-Yu LEE
02/15
Round of 16
6.0
6.0
6
4

12月彰化站|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽暨年終八強賽

Final 8 / U5.0 Singles Finals
2022/12/24 - 12/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yueh-Jung (Laura) TSUI
Bing-Qian MA
12/28
四強
7.0
6.0
4 4
1 0

12月彰化站|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽暨年終八強賽

Final 8 / U5.0 Singles Round Robin
2022/12/24 - 12/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
Bing-Qian MA
Chun Han Jonathan TSENG
12/28
6.0
6.0
2 4 1 10
4 2 0 8
Bing-Qian MA
CHENG-YUN HSIEH
12/28
6.0
5.0
4 4
0 0
Ting Chen CHANG
Bing-Qian MA
12/28
7.0
6.0
4 4
0 1

12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Final 8 / 團體賽雙打
2022/12/24 - 12/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
Bing-Qian MA
Ren-Hao Hisao
CHUN-CHI WU
Yu-Chin(Vito) TSUI
12/30
7.0
8.0
5.0
0.0
6
0

9月彰化站|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽

VCT U9.5 單打Singles
2022/09/24 - 09/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
TING-CHENG (David) CHUANG
Bing-Qian MA
09/28
八強
5.0
4.0
6 6
4 4

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U7.5 單打 Singles
2022/09/24 - 09/25
選手 日期 輪次 UTR 比數
PO-HUAI SHEN
Bing-Qian MA
09/28
四強
5.0
4.0
6
1

8月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U7.5 單打 Singles
2022/08/27 - 08/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ren-Hao Hisao
Bing-Qian MA
08/27
八強
6.0
4.0
6
1
Bing-Qian MA
CHENG-YUN HSIEH
08/27
Round of 16
4.0
5.0
6
3

Victor.ly Summer Events

Match Play
2022/07/14 - 07/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
Bing-Qian MA
WEI-LUN TING
07/15
4.0
4.0
7 6
5 4

Victor.ly Summer Events

Junior High School Singles
2022/07/14 - 07/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu Chen (Chandler) WU
Bing-Qian MA
07/14
Round of 16
5.0
4.0
7 9 6
6 7 4

7月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 單打 Singles
2022/07/02 - 07/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
Wei Ting Sun
Bing-Qian MA
07/02
八強
4.0
4.0
6
4
Bing-Qian MA
Lee Chi-Hsuan
07/02
Round of 16
4.0
2.0
6
1

12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 雙打 Doubles
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yueh-Jung (Laura) TSUI
Chen Ting HSIEH
Yu Chen (Chandler) WU
Bing-Qian MA
12/19
四強
8.0
8.0
8.0
8.0
6
4
Yu Chen (Chandler) WU
Bing-Qian MA
Chiao-erh CHENG
Yi Lan TANG
12/19
八強
8.0
8.0
6.0
6.0
6
1
Yu Chen (Chandler) WU
Bing-Qian MA
Chih-Chi LIN
KUO-SHENG LIN
12/19
Round of 16
8.0
8.0
6.0
6.0
6
2

12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 單打 Singles
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Luke Lee
Bing-Qian MA
12/18
Round of 16
4.0
5.0
6
2

10月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 雙打 Doubles
2021/10/30 - 10/31
選手 日期 輪次 UTR 比數
Po-Yu CHIU
Hsiao-Ying(Eric) Liu
Yu Chen (Chandler) WU
Bing-Qian MA
10/31
八強
7.0
7.0
7.0
7.0
6
3

10月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 單打 Singles
2021/10/30 - 10/31
選手 日期 輪次 UTR 比數
WEI-TING HSIAO
Bing-Qian MA
10/30
Round of 16
5.0
5.0
6
1

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 雙打 Doubles
2021/09/04 - 09/05
選手 日期 輪次 UTR 比數
YU XIANG SUN
Shan-Lin CHEN
Bing-Qian MA
Yu Chen (Chandler) WU
09/04
Round of 16
8.0
8.0
8.0
8.0
6
1

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 單打 Singles
2021/09/04 - 09/05
選手 日期 輪次 UTR 比數
Tsai-Jung CHIANG
Bing-Qian MA
09/04
Round of 16
5.0
5.0
7 7
6 3
Bing-Qian MA
Liang-Jun CHEN
09/04
Round of 32
5.0
3.0
6
4

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/4月彰化站

U6.0 組雙打 Doubles
2021/04/10 - 04/11
選手 日期 輪次 UTR 比數
Po-Yeh HUANG
YU SHENG ZENG
Yu Chen (Chandler) WU
Bing-Qian MA
04/10
Round of 16
6.0
8.0
8.0
8.0

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/4月彰化站

U5.0 單打 Singles
2021/04/10 - 04/11
選手 日期 輪次 UTR 比數
Emillie Lee
Bing-Qian MA
04/10
Round of 32
4.0
5.0

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站2021

2.0 雙打 Doubles
2021/03/06 - 03/09
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chung Shen CHEN
Wu Guang Jing
Yu Chen (Chandler) WU
Bing-Qian MA
03/07
Finals
9.0
9.0
8.0
8.0
6
2
Yu Chen (Chandler) WU
Bing-Qian MA
Po-Yeh HUANG
Sheng-Chun CHIU
03/07
四強
8.0
8.0
6.0
5.0
7 7
6 4
Yu Chen (Chandler) WU
Bing-Qian MA
Syuan LAI
Ting Chen CHANG
03/07
八強
8.0
8.0
5.0
5.0
6
3
Yu Chen (Chandler) WU
Bing-Qian MA
Chong-En TSAI
Shi Meng NI
03/07
Round of 16
8.0
8.0
6.0
6.0
6
2

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站2021

2.5 單打 Singles
2021/03/06 - 03/09
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ting Chen CHANG
Bing-Qian MA
03/06
Round of 16
4.0
5.0
6
2
Bing-Qian MA
Max enrico Gatti
03/06
Round of 32
5.0
5.0
6
2
Bing-Qian MA
Po-Chih WANG
03/06
Round of 64
5.0
4.0
7
5

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站

2.0 雙打 Doubles
2020/12/26 - 12/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu Chen (Chandler) WU
Bing-Qian MA
Kun-Yo Ho
Wei Jun Tang
12/27
四強
8.0
8.0
6.0
6.0
6
2
Yu Chen (Chandler) WU
Bing-Qian MA
Chunping CHEN
Chen Yang CHEN
12/27
Round of 16
8.0
8.0
7.0
7.0
6
3
Yu Chen (Chandler) WU
Bing-Qian MA
Ting-Wei LIN
Yi-Sian CHEN
12/27
八強
8.0
8.0
8.0
8.0
7 11
6 9
ShihHung CHIU
Jian-Cheng HUANG
Yu Chen (Chandler) WU
Bing-Qian MA
12/27
Finals
10.0
10.0
8.0
8.0
6
2
Yu Chen (Chandler) WU
Bing-Qian MA
Yi Chin CHEN
Poch Jim LING
12/26
Round of 32
8.0
8.0
4.0
4.0
6
1

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站

2.0 單打 Singles
2020/12/26 - 12/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
Bing-Qian MA
Chih-Sheng (Daniel) YANG
12/26
Round of 64
5.0
4.0
6
0
MingHsien HSIEH
Bing-Qian MA
12/26
Round of 32
5.0
5.0
6
4
arrow