Loading ...
Dai, Zying 戴子穎

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

1992-04-06
單打
雙打

過去賽事結果

7月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

9.0A 雙打 Doubles
2022/07/02 - 07/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
YU-CHENG LI
Te Ching HSU
Zying DAI
07/03
八強
10.0
9.0
8.0
8.0
6
0

2月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 單打 Singles
2022/02/12 - 02/13
選手 日期 輪次 UTR 比數
Zying DAI
Chiao-Wei KE
02/12
Round of 32
6.0
4.0
6
0
Zying DAI
Tzu Kai CHAO
02/12
Round of 16
6.0
3.0
6
0
Zying DAI
PIN-YI CHEN
02/13
八強
6.0
4.0
6
1
Zying DAI
Chun Han Jonathan TSENG
02/13
Finals
6.0
4.0
6
2
Zying DAI
CHENG-JUI chan
02/13
四強
6.0
4.0
6
0

2月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U7.0 雙打 Doubles
2022/02/12 - 02/13
選手 日期 輪次 UTR 比數
Hao-Wei Tsao
Zying DAI
PIN-CHENG HSIEH
CHIA-CHUN CHU
02/13
Finals
12.0
12.0
10.0
10.0
6
2
Hao-Wei Tsao
Zying DAI
Te Ching HSU
CHIA TINE PING
02/13
四強
12.0
12.0
10.0
11.0
6
4
Hao-Wei Tsao
Zying DAI
Yu Cheng HUANG
Ching Yuan (Andy) YU
02/12
八強
12.0
12.0
11.0
11.0
6
4

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/4月彰化站

6.0A 雙打 Doubles
2021/04/10 - 04/11
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ryan Lyn
Alexander Lee
Hao-Wei Tsao
Zying DAI
04/11
八強
7.0
7.0
5.0
5.0
6
1
arrow