Loading ...
Sheng Kai, Huang 黃聖凱

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

1993-08-09
單打
雙打

過去賽事結果

Victor.ly 4月份台北心元站暨隊長盃網球錦標賽17th全國分級賽

Victor.ly U6.0雙打
2022/04/09 - 04/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
KE-JUNG HUANG
Rhino WEI
Hsi Yu Lin
Sheng Kai Huang
04/10
八強
12.0
12.0
11.0
11.0
6
2

Victor.ly台北心元站暨隊長盃網球錦標賽16th全國分級賽

Victor.ly U4.0單打
2022/03/05 - 03/09
選手 日期 輪次 UTR 比數
HAO WEN CHIANG
Sheng Kai Huang
03/05
四強
4.0
3.0
6
0
Sheng Kai Huang
Ernest Chien
03/05
八強
3.0
3.0
6
3
Sheng Kai Huang
Jia-Xin CHANG
03/05
Round of 16
3.0
2.0
6
0

9月基隆站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 單打 Singles
2021/09/25 - 09/26
選手 日期 輪次 UTR 比數
Jen Tien TSUI
Sheng Kai Huang
09/25
Round of 32
6.0
5.0
6
4

9月基隆站|Victor.ly 國際網球排名賽

U4.0 單打 Singles
2021/09/25 - 09/26
選手 日期 輪次 UTR 比數
YU-CHE PAI
Sheng Kai Huang
09/25
Round of 32
3.0
5.0
6
3
Sheng Kai Huang
Lin Yu-Wei
09/25
Round of 64
5.0
4.0
6
2
arrow