Loading ...
Pin-Jia, TSENG 曾品嘉

關於我的一切,競技場上馳騁

2006-07-30
單打
雙打

過去賽事結果

2月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

7.0A 雙打 Doubles
2022/02/12 - 02/13
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ting Hsu LEE
Yuan Hao LIN
TSENG PIN-JIA
Yu-Ran Qiu
02/13
八強
11.0
11.0
11.0
11.0
6
4

11月台中站|Victor.ly 國際網球排名賽

7.0A 雙打 Doubles
2021/11/13 - 11/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
Chung Ting CHEN
TSENG PIN-JIA
Shan-Yuan OU
11/14
Finals
11.0
11.0
10.0
10.0
7 8
6 6
TSENG PIN-JIA
Shan-Yuan OU
Yin-Chih LAN
Hsiao-Ching Huang
11/14
四強
10.0
10.0
12.0
10.0
7
5
TSENG PIN-JIA
Shan-Yuan OU
Cheng-Yi CHEN
Yu-Ran Qiu
11/14
八強
10.0
10.0
10.0
10.0
7
5

Victor.ly盃國際網球公開賽台南站

未來B組
2021/01/16 - 01/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
TSENG PIN-JIA
KEVIN L.M CHEN
01/17
Finals
7.0
6.0
7 6
5 4
TSENG PIN-JIA
Wei-Lun HUANG
01/16
四強
7.0
7.0
6 4 6 1 14
7 7 3 0 12

Victor.ly盃國際網球公開賽台南站

公開組單打 Open Singles
2021/01/16 - 01/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Jou-Chen CHEN
TSENG PIN-JIA
01/15
7.0
7.0
6 6
1 2
TSENG PIN-JIA
Wei-Chiao Chen
01/15
7.0
7.0
7 7 6
6 2 4
arrow