Loading ...
CHUN-CHIA, HUANG 黃俊嘉

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

1985-09-28
單打
雙打

過去賽事結果

10月台南站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 單打 Singles
2021/10/09 - 10/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHUN-CHIA HUANG
Han-Ping SHEN
10/10
Finals
6.0
5.0
7
5
CHUN-CHIA HUANG
JUN KAI ZHAN
10/10
四強
6.0
6.0
CHUN-CHIA HUANG
Chien-Ching LEE
10/09
八強
6.0
5.0
7
5

隊長盃高雄站網球錦標賽12th全國UTR分級賽

3.0男單
2021/02/06 - 02/07
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu-Li HSIAO
CHUN-CHIA HUANG
02/06
Round of 32
7.0
6.0
6
2

隊長盃高雄站網球錦標賽12th全國UTR分級賽

2.5男單
2021/02/06 - 02/07
選手 日期 輪次 UTR 比數
BO-YEN OU YANG
CHUN-CHIA HUANG
02/06
八強
6.0
6.0
6
4
CHUN-CHIA HUANG
Chien-Pang CHI
02/06
Round of 16
6.0
6.0
6
4
CHUN-CHIA HUANG
KH Jun Tsung Wu
02/06
Round of 32
6.0
4.0
6
1

Victor.ly盃國際網球排名賽台南站

3.0雙打 Doubles
2021/01/16 - 01/17
選手 日期 輪次 UTR 比數
Jyue DENG
Shih-Che HUANG
CHUN-CHIA HUANG
Kuan Yi(wayne) CHEN
01/17
Round of 16
8.0
8.0
7.0
7.0
6
2

Victor.ly盃國際網球排名賽台南站

2.5單打 Singles
2021/01/16 - 01/17
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHUN-CHIA HUANG
Ting-Wei Yeh
01/16
Round of 64
6.0
4.0
6
2
CHUN-CHIA HUANG
Hideaki NAKAMURA
01/17
Round of 16
6.0
5.0
6
4
Umaw Peydang
CHUN-CHIA HUANG
01/17
八強
6.0
6.0
6
3
CHUN-CHIA HUANG
TZU-CHI (Abao) LIANG
01/16
Round of 32
6.0
3.0
6
0
arrow