Loading ...
Yu-Ran, QIU 邱郁然

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

1996-05-19
單打
雙打

過去賽事結果

2月彰化站|Victor.ly 國際網球公開賽

公開組單打 Open Singles勝部
2022/02/12 - 02/15
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yin-Chih LAN
Yu-Ran Qiu
02/13
四強
11.0
10.0
6 1 1 10
2 6 0 7
Yu-Ran Qiu
Peng Yu Lai
02/12
八強
10.0
7.0
6 7 7
3 6 0
Yu-Ran Qiu
Tzu Ying Tseng
02/12
Round of 16
10.0
9.0
6 6
3 1

2月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

7.0A 雙打 Doubles
2022/02/12 - 02/13
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ting Hsu LEE
Yuan Hao LIN
TSENG PIN-JIA
Yu-Ran Qiu
02/13
八強
11.0
11.0
11.0
11.0
6
4

11月台中站|Victor.ly 國際網球排名賽

7.0A 雙打 Doubles
2021/11/13 - 11/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
TSENG PIN-JIA
Shan-Yuan OU
Cheng-Yi CHEN
Yu-Ran Qiu
11/14
八強
11.0
11.0
10.0
10.0
7
5

11月台中站|Victor.ly 國際網球排名賽

7.5A 組單打 Singles
2021/11/13 - 11/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
Tzu-Cheng(Taylor) Liu
Yu-Ran Qiu
11/14
四強
9.0
10.0
7 7
6 5
Yu-Ran Qiu
Chun-Lien CHEN
11/13
八強
10.0
8.0
7
5

10月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

6.0A 雙打 Doubles
2021/10/30 - 10/31
選手 日期 輪次 UTR 比數
Cheng-Yi CHEN
Yu-Ran Qiu
Bai-Jun Xu
Tsu-Ping KUANG
10/31
Finals
10.0
10.0
9.0
8.0
6
1
Cheng-Yi CHEN
Yu-Ran Qiu
cheng en yu
Wei-Ting CHEN
10/31
四強
10.0
10.0
10.0
10.0
6
4
Cheng-Yi CHEN
Yu-Ran Qiu
Hong Lin CHEN
Peng Yu Lai
10/31
八強
10.0
10.0
9.0
8.0
6
2

10月彰化站|Victor.ly 國際網球公開賽

公開B組四強
2021/10/30 - 10/31
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu-Ran Qiu
Yi Chen DING
10/31
Finals
10.0
6.0
6 6
0 1
Yu-Ran Qiu
Tzu Long John CHANG
10/31
四強
10.0
7.0
6 6
2 1

10月彰化站|Victor.ly 國際網球公開賽

公開組單打 Open Singles
2021/10/30 - 10/31
選手 日期 輪次 UTR 比數
Tina Marie Li
Yu-Ran Qiu
10/30
9.0
10.0
6 6
3 4
Yu-Ran Qiu
Hong Shain Chu
10/30
10.0
9.0
7 7 6
6 5 0

Victor.ly盃網球公開賽彰化站

挑戰賽A組
2020/12/26 - 12/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
Yu-Ran Qiu
12/27
四強
8.0
10.0
2 7 7 1 10
6 6 4 0 4

Victor.ly盃網球公開賽彰化站

公開組單打 Opne Singles
2020/12/26 - 12/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu-Ran Qiu
Chia Chiang
12/26
10.0
10.0
6 6
3 2
Yu-Ran Qiu
Wei-Ting CHEN
12/26
10.0
8.0
6 6
4 2

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站

4.0 雙打 Doubles
2020/12/26 - 12/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
shih hong lin
Paul Wang
Yu-Ran Qiu
Cheng-Yi CHEN
12/27
八強
10.0
10.0
9.0
9.0
6
3
arrow