Loading ...
Te-Ching, HSU 許德敬

關於我的一切,競技場上馳騁

2000-02-16
單打
雙打

過去賽事結果

2023年4月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly 7.0A 雙打 Doubles
2023/04/29 - 04/30
選手 日期 輪次 UTR 比數
Han-Kuan LIN
Kuan Hsien LI
Po-Lin HUANG
Te Ching HSU
05/03
八強
10.0
10.0
10.0
9.0
7
5

2023年2月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U9.0 雙打 Doubles
2023/02/11 - 02/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ren-Hao Hisao
HAO-CHEN LIAO
Te Ching HSU
LI-HSIANG CHENG
02/16
四強
8.0
8.0
8.0
8.0
6
3
Te Ching HSU
LI-HSIANG CHENG
Juei-Sheng Chen
Chungfang WU
02/16
八強
8.0
8.0
8.0
8.0
6
4

12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U9.0 雙打 Doubles
2022/12/24 - 12/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ting An YANG
Xi Qiu
Syuan LAI
Te Ching HSU
12/30
四強
0.0
0.0
10.0
9.0
7
5
Syuan LAI
Te Ching HSU
Jason Fan
Edwin Chen
12/30
八強
10.0
9.0
6.0
4.0
6
1

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U9.0 雙打 Doubles
2022/09/24 - 09/25
選手 日期 輪次 UTR 比數
TING-CHENG (David) CHUANG
YU SHENG ZENG
Te Ching HSU
CHIH CHUNG CHANG
09/28
四強
6.0
6.0
7.0
7.0
6
2

8月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

9.0A 雙打 Doubles
2022/08/27 - 08/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
Wei Ting CHIU
Wei Hsiang CHIU
Po-Lin HUANG
Te Ching HSU
08/28
八強
9.0
9.0
8.0
8.0
6
3

7月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

9.0A 雙打 Doubles
2022/07/02 - 07/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
cheng en yu
YU-CHENG LI
Te Ching HSU
Zying DAI
07/03
八強
10.0
9.0
8.0
8.0
6
0

6月份|Victor.ly 國際網球排名賽

9.0A 雙打 Doubles
2022/06/18 - 06/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
Shan-Yuan OU
Shou chuan CHIU
Te Ching HSU
Yu Feng CHEN
06/18
八強
11.0
11.0
10.0
10.0
6
3
Te Ching HSU
Yu Feng CHEN
Yi Chen DING
Kai Lin Liang
06/18
Round of 16
10.0
10.0
10.0
9.0
6
3

2月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U7.0 雙打 Doubles
2022/02/12 - 02/13
選手 日期 輪次 UTR 比數
Hao-Wei Tsao
Zying DAI
Te Ching HSU
CHIA TINE PING
02/13
四強
12.0
12.0
11.0
11.0
6
4
Te Ching HSU
CHIA TINE PING
shih hong lin
yutung SU
02/12
八強
11.0
11.0
11.0
10.0
7 9
6 7

12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U7.0 雙打 Doubles
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
SHU MIN LIN
shu-wei Zhang
TE-YU HSU
Te Ching HSU
12/19
四強
9.0
9.0
8.0
9.0
6
4
TE-YU HSU
Te Ching HSU
Po-Yu CHIU
Wei Jun Tang
12/19
八強
8.0
9.0
6.0
6.0
6
1

11月台中站|Victor.ly 國際網球排名賽

U7.0 雙打 Doubles
2021/11/13 - 11/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
Peng Yu Lai
TENG-CHUNG CHANG
Po-Lin HUANG
Te Ching HSU
11/14
四強
8.0
10.0
9.0
9.0
6
2
Po-Lin HUANG
Te Ching HSU
Shan-Lin CHEN
CHANG-CHUNG LIN
11/14
八強
9.0
9.0
8.0
8.0
6
2
Po-Lin HUANG
Te Ching HSU
Ning Chien Kang
Hua-Kuen MIAO
11/14
Round of 16
9.0
9.0
8.0
7.0
6
1

10月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 雙打 Doubles
2021/10/30 - 10/31
選手 日期 輪次 UTR 比數
WEI-PU LIN
Kai-Chun HSU
Te Ching HSU
FU-CHING HSU
10/31
八強
10.0
10.0
9.0
8.0
6
0

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站2021

3.0 雙打 Doubles
2021/03/06 - 03/09
選手 日期 輪次 UTR 比數
Mason Chang
Yu-Lin KO
YU XlANG ZHENG
Te Ching HSU
03/07
Round of 16
7.0
7.0
8.0
9.0
7 7
6 4
arrow