Loading ...
Wei Jun, TANG 湯偉均

關於我的一切,競技場上馳騁

2007-06-02
單打
雙打

過去賽事結果

2024年4月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U7.0 雙打 Doubles
2024/04/13 - 04/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ping Hung YEH
Wei De HONG
TING-CHENG (David) CHUANG
Wei Jun Tang
04/17
Round of 16
8.0
8.0
6.0
7.0
6
1

2024年4月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U6.0 單打 Singles
2024/04/13 - 04/14
選手 日期 輪次 UTR 比數
HSUEH-CHEN YU
Wei Jun Tang
04/17
Round of 32
4.0
3.0
6
4

2024年1月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U7.0 雙打 Doubles
2024/01/27 - 01/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
Li Yang CHEN
TSAI-HSIN CHEN
Wei Jun Tang
YU-HSIANG HUANG
01/29
四強
8.0
8.0
7.0
7.0
6
2
Wei Jun Tang
YU-HSIANG HUANG
JIE SEN LIN
CHENG HUNG TSAI
01/29
八強
7.0
7.0
7.0
7.0
7
5
Wei Jun Tang
YU-HSIANG HUANG
Yan Zhi LO
Long Hao WU
01/29
Round of 16
7.0
7.0
6.0
6.0
6
3

12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U6.0 單打 Singles
2022/12/24 - 12/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
PIN-HUNG CHOU
Wei Jun Tang
12/29
八強
6.0
5.0
6
0

12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U5.0 單打 Singles
2022/12/24 - 12/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
GENG-WEI CHANG
Wei Jun Tang
12/29
八強
5.0
5.0
6
3
Wei Jun Tang
Lijen Zhang
12/29
Round of 16
5.0
5.0
6
4

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U7.0 雙打 Doubles
2022/09/24 - 09/25
選手 日期 輪次 UTR 比數
Wei Jun Tang
Kun-Yo Ho
Shih-Hsuan WANG
YUN-TING HSIEH
09/28
Finals
6.0
6.0
6.0
6.0
7 7
6 4
Wei Jun Tang
Kun-Yo Ho
Jie LAI
YU-HSUAN LI
09/28
四強
6.0
6.0
6.0
6.0
6
0
Wei Jun Tang
Kun-Yo Ho
YI WEI CHEN
Bolun WANG
09/28
八強
6.0
6.0
4.0
4.0
6
0

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U9.0 雙打 Doubles
2022/09/24 - 09/25
選手 日期 輪次 UTR 比數
TING-CHENG (David) CHUANG
YU SHENG ZENG
Wei Jun Tang
Kun-Yo Ho
09/28
八強
6.0
6.0
6.0
6.0
6
0

8月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 單打 Singles
2022/08/27 - 08/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yuan-Chieh Lai
Wei Jun Tang
08/27
Round of 64
3.0
4.0

7月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U9.0 雙打 Doubles
2022/07/02 - 07/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
Tyler Shih
Yu-Hao CHEN
Wei Jun Tang
Kun-Yo Ho
07/03
四強
8.0
8.0
7.0
7.0
6
2

7月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U7.0 雙打 Doubles
2022/07/02 - 07/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
Wei Jun Tang
Kun-Yo Ho
YI-XIN FANG
KUO-FENG CHEN
07/03
Finals
7.0
7.0
5.0
5.0
6
3
Wei Jun Tang
Kun-Yo Ho
Hsin-Wen CHEN
Min-Hsin YANG
07/03
四強
7.0
7.0
7.0
7.0
7
5
Wei Jun Tang
Kun-Yo Ho
Jie LAI
YU-HSUAN LI
07/03
八強
7.0
7.0
5.0
5.0
6
3

7月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 單打 Singles
2022/07/02 - 07/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHUN-CHI LIU
Wei Jun Tang
07/02
Round of 16
5.0
4.0
7 7
6 4

7月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 單打 Singles
2022/07/02 - 07/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
KUO-FENG CHEN
Wei Jun Tang
07/02
Round of 16
5.0
4.0
6
3

5月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U7.0 雙打 Doubles
2022/05/28 - 05/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chao Yu WANG
KUAN-TING CHEN
Po-Yu CHIU
Wei Jun Tang
05/29
四強
11.0
11.0
9.0
9.0
6
1
Po-Yu CHIU
Wei Jun Tang
PO LUN LIN
Chia Ho LIN
05/29
八強
9.0
9.0
7.0
7.0
6
1

5月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 雙打 Doubles
2022/05/28 - 05/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
Po-Yu CHIU
Wei Jun Tang
LI-CHENG HSU
An WANG
05/29
Finals
9.0
9.0
9.0
9.0
6
1
Po-Yu CHIU
Wei Jun Tang
YI-XIN FANG
KUO-FENG CHEN
05/29
四強
9.0
9.0
8.0
8.0
6
1
Po-Yu CHIU
Wei Jun Tang
YUN-TING HSIEH
WEI-LUN TSAI
05/29
八強
9.0
9.0
8.0
8.0
6
2

5月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 單打 Singles
2022/05/28 - 05/29
選手 日期 輪次 UTR 比數
ZHE YU LEE
Wei Jun Tang
05/28
Round of 16
5.0
4.0
6
1

12月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U7.0 雙打 Doubles
2021/12/18 - 12/19
選手 日期 輪次 UTR 比數
TE-YU HSU
Te Ching HSU
Po-Yu CHIU
Wei Jun Tang
12/19
八強
8.0
9.0
6.0
6.0
6
1

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U6.0 單打 Singles
2021/09/04 - 09/05
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHENG-YUN HSIEH
Wei Jun Tang
09/04
Round of 32
5.0
4.0
6
2

9月彰化站|Victor.ly 國際網球排名賽

U5.0 單打 Singles
2021/09/04 - 09/05
選手 日期 輪次 UTR 比數
YI-CHEN HSUEH
Wei Jun Tang
09/04
Round of 32
5.0
4.0
6
2

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/5月高雄站

U6.0 組雙打Doubles
2021/05/15 - 05/16
選手 日期 輪次 UTR 比數
I Chun Randy Huang
Kuan-Yuan LEE
TING-CHENG (David) CHUANG
Wei Jun Tang
05/16
八強
6.0
7.0
7.0
6.0

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/5月高雄站

U6.0 單打 Singles
2021/05/15 - 05/16
選手 日期 輪次 UTR 比數
Quy Hoi Nguyen
Wei Jun Tang
05/15
Round of 32
5.0
4.0

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/4月苗栗站

U5.0 單打 Singles
2021/04/24 - 04/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yi Chun LAN
Wei Jun Tang
04/25
八強
5.0
4.0
6
1
Wei Jun Tang
Hsueh-Yi(Safin) LIN
04/24
Round of 16
4.0
4.0
6
3
Wei Jun Tang
Chan-Ting LUO
04/24
Round of 32
4.0
3.0
6
4

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/4月苗栗站

U6.0 組雙打
2021/04/24 - 04/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
HSIANG YU TSAI
Wen Jen HO
Wei Jun Tang
Haoyu XIE
04/24
Round of 16
7.0
8.0
6.0
6.0
6
1

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/4月彰化站

U6.0 組雙打 Doubles
2021/04/10 - 04/11
選手 日期 輪次 UTR 比數
YAN JIA ZENG
HSUEH-CHEN YU
Po-Yu CHIU
Wei Jun Tang
04/11
八強
6.0
6.0
6.0
6.0
6
2
Po-Yu CHIU
Wei Jun Tang
Shang-Heng YANG
Ying-Cheng LU
04/10
Round of 16
6.0
6.0
5.0
5.0
6
3

Victor.ly盃國際網球排名賽2021/4月彰化站

U5.0 單打 Singles
2021/04/10 - 04/11
選手 日期 輪次 UTR 比數
Po-Yu CHIU
Wei Jun Tang
04/10
Round of 64
6.0
4.0
6
1

Victor.ly盃國際網球排名賽2021高雄站

2.5單打
2021/03/20 - 03/21
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yi-Fan Tsai
Wei Jun Tang
03/21
八強
6.0
4.0
6
2
Wei Jun Tang
PANG-JU WANG
03/20
Round of 16
4.0
5.0
7
5
Wei Jun Tang
Pei Li HUANG
03/20
Round of 32
4.0
4.0
6
3

Victor.ly盃國際網球排名賽2021高雄站

3.0雙打
2021/03/20 - 03/21
選手 日期 輪次 UTR 比數
Kevin Liao
Chung Ting CHEN
Wei Jun Tang
Haoyu XIE
03/20
Round of 16
8.0
8.0
6.0
6.0
6
3

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站2021

3.0 單打 Singles
2021/03/06 - 03/09
選手 日期 輪次 UTR 比數
XIANG YEH
Wei Jun Tang
03/06
Round of 32
6.0
4.0
6
1

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站2021

2.5 單打 Singles
2021/03/06 - 03/09
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yi-Sian CHEN
Wei Jun Tang
03/06
Round of 16
5.0
4.0
6
2
Wei Jun Tang
Shuo-Chun(Sharon) WANG
03/06
Round of 32
4.0
3.0
6
2

Victor.ly盃國際網球排名賽台中站

3.0單打 Singles
2021/02/20 - 02/21
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHIH-SEN (Jason) WU
Wei Jun Tang
02/23
Round of 64
4.0
4.0
6
3

Victor.ly盃國際網球排名賽台中站

2.5單打 Singles
2021/02/20 - 02/21
選手 日期 輪次 UTR 比數
Blake Lin
Wei Jun Tang
02/23
Round of 64
6.0
4.0
6
2

隊長盃網球錦標賽11th全國UTR分級賽

2.0男雙
2021/01/23 - 01/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yo WU
Kohei IZUMI
Wei Jun Tang
Kun-Yo Ho
01/24
四強
7.0
7.0
6.0
6.0
6
1
Wei Jun Tang
Kun-Yo Ho
Po-Yeh HUANG
Po Hao CHEN
01/24
八強
6.0
6.0
6.0
6.0
7 7
6 1
Wei Jun Tang
Kun-Yo Ho
Yu-Lin LAI
YAN-TONG WANG
01/23
Round of 16
6.0
6.0
5.0
5.0
6
3

隊長盃網球錦標賽11th全國UTR分級賽

2.5男單
2021/01/23 - 01/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
Cheng Chieh Jasper CHO
Wei Jun Tang
01/23
Round of 32
5.0
4.0
6
0

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站

2.0 雙打 Doubles
2020/12/26 - 12/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu Chen (Chandler) WU
Bing-Qian MA
Kun-Yo Ho
Wei Jun Tang
12/27
四強
8.0
8.0
6.0
6.0
6
2
Kun-Yo Ho
Wei Jun Tang
yien chen
lifei hsu
12/27
Round of 16
6.0
6.0
4.0
4.0
6
0
Kun-Yo Ho
Wei Jun Tang
Hsin-Yu WANG
Zhi-Hong WANG
12/27
八強
6.0
6.0
5.0
5.0
6
4

Victor.ly盃國際網球排名賽彰化站

2.5 單打 Singles
2020/12/26 - 12/27
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yu-Wei CHIU
Wei Jun Tang
12/26
Round of 16
5.0
4.0
6
2
Wei Jun Tang
Chunping CHEN
12/26
Round of 32
4.0
3.0
6
2
Wei Jun Tang
Che-Yu CHIANG
12/26
Round of 64
4.0
3.0
6
1

Victor.ly盃國際網球排名賽苗栗站

2.0 雙打
2020/10/10 - 10/11
選手 日期 輪次 UTR 比數
Ting-Wei LIN
Yen Jui LIN
Kun-Yo Ho
Wei Jun Tang
10/11
Finals
8.0
9.0
6.0
6.0
6
0
Kun-Yo Ho
Wei Jun Tang
Po-Yu CHIU
Sheng-Chun CHIU
10/11
四強
6.0
6.0
6.0
5.0
7
5
Kun-Yo Ho
Wei Jun Tang
Hsiao Chiao Fang
CHI CHUN WAN
10/11
八強
6.0
6.0
5.0
5.0
7
5

Victor.ly盃國際網球排名賽苗栗站

2.0 單打
2020/10/10 - 10/11
選手 日期 輪次 UTR 比數
Kuan Lin Huang
Wei Jun Tang
10/10
Round of 16
4.0
4.0
7 7
6 5
arrow