Loading ...
PINZHU, SU 蘇品竹

TW

關於我的一切,競技場上馳騁

2013-06-21
基隆網球隊
單打
雙打

過去賽事結果

2023年彰化站|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽暨年終八強賽

Final 8 / U4.0 Singles Finals
2024/01/05 - 01/07
選手 日期 輪次 UTR 比數
JIE SEN LIN
PIN ZHU SU
01/05
4.0
5.0
1 4 1 10
4 0 0 8
PIN ZHU SU
Wun Yen Wang
01/05
5.0
3.0
4 4
0 1
PIN ZHU SU
Junichi Iwasaki
01/05
5.0
3.0
4 4
0 0
PIN ZHU SU
Chen-Hsuan Huang
01/05
5.0
4.0
4 4
1 2
PIN ZHU SU
YI XUN CHEN
01/05
5.0
4.0
3 5 4 7 1 10
4 7 3 5 0 8

2023年12月|Victor.ly 國際網球排名賽

2023年終八強賽 雙打 Doubles
2023/12/23 - 01/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chen-Hsuan Huang
Junichi Iwasaki
PIN ZHU SU
Thai Hsuan CHANG
01/04
3.0
3.0
2.0
3.0
6
4

2023年6月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly U4.0 單打 Singles
2023/06/03 - 07/02
選手 日期 輪次 UTR 比數
PIN ZHU SU
Chen-Hsuan Huang
06/08
Finals
5.0
4.0
PIN ZHU SU
Lee Chi-Hsuan
06/08
四強
5.0
4.0
4
1
PIN ZHU SU
Wun Yen Wang
06/08
八強
5.0
3.0
4
1
PIN ZHU SU
CHIA TUNG CHUNG
06/08
Round of 16
5.0
4.0
7
5
PIN ZHU SU
YAO YU HSU
06/08
Round of 32
5.0
3.0
6
1

Victor.ly 8月份台北心元站

Victor.ly U4.0單打/12歲以下限定
2022/08/14 - 08/15
選手 日期 輪次 UTR 比數
YI-CHENG PANG
PIN ZHU SU
08/14
八強
4.0
2.0
6
1
PIN ZHU SU
Chia-chun FAN
08/13
Round of 16
2.0
1.0
6
3

Victor.ly 5月份台北心元站

Victor.ly U4.0單打/12歲以下限定
2022/05/07 - 05/08
選手 日期 輪次 UTR 比數
CHENG-EN YANG
PIN ZHU SU
05/07
四強
3.0
3.0
6
4
PIN ZHU SU
En-Zhe CHEN
05/07
八強
3.0
1.0
6
1
PIN ZHU SU
Samuel Chien
05/07
Round of 16
3.0
2.0
6
4

Victor.ly 4月份台北心元站暨隊長盃網球錦標賽17th全國分級賽

Victor.ly U5.0單打
2022/04/09 - 04/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
Sheldon Woo
PIN ZHU SU
04/10
Finals
2.0
2.0
6
2
PIN ZHU SU
Yu-Hsiang Huang
04/10
四強
2.0
1.0
6
1
PIN ZHU SU
Kai wei Kao
04/10
八強
2.0
1.0
6
2

9月基隆站|Victor.ly 國際網球排名賽

U4.0 單打 Singles
2021/09/25 - 09/26
選手 日期 輪次 UTR 比數
PIN ZHU SU
JUN-ZHE RAO
09/25
Round of 16
2.0
1.0
6
2
Chao peng HSIEH
PIN ZHU SU
09/26
八強
4.0
2.0
6
0
PIN ZHU SU
Hong Teng Chen
09/25
Round of 32
2.0
4.0
PIN ZHU SU
Ko-Shin Cheng
09/25
Round of 64
2.0
2.0
6
1

隊長盃網球錦標賽13th全國UTR分級賽台北站

萌萌組女子單打
2021/04/17 - 04/28
選手 日期 輪次 UTR 比數
YI XUN CHEN
PIN ZHU SU
04/18
Finals
2.0
2.0
6
2
PIN ZHU SU
TZU-YI WEN
04/18
四強
2.0
2.0
7 7
6 5
PIN ZHU SU
Yu Xi TZENG
04/18
八強
2.0
2.0
6
4
PIN ZHU SU
Kathlyn Yu-Jie HUANG
04/17
Round of 16
2.0
1.0
6
2
arrow