Loading ...
Jyue, Deng 鄧珏

關於我的一切,競技場上馳騁

1995-07-09
單打
雙打

過去賽事結果

2024年7月份|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽

VCT 單打Singles
2024/07/06 - 07/10
選手 日期 輪次 UTR 比數
I wei Chan
Jyue DENG
07/09
八強
8.0
8.0
6 6
3 4

2024年7月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly 7.0A 雙打 Doubles
2024/07/06 - 07/07
選手 日期 輪次 UTR 比數
Lee Yi Lun
Pin Guang SHIH
Jyue DENG
chunpo YANG
07/08
8.0
8.0
6.0
6.0
6
1
Sammy LIN
Tian Hong Chen
Jyue DENG
chunpo YANG
07/08
7.0
7.0
6.0
6.0
6
2
KEVIN L.M CHEN
Lawrence Yang Jr
Jyue DENG
chunpo YANG
07/08
9.0
9.0
6.0
6.0
6
3

2024年6月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly 7.0A 雙打 Doubles
2024/06/15 - 06/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
Cheng En Yu
Wei-Ting CHEN
Jyue DENG
chunpo YANG
06/19
八強
10.0
10.0
9.0
9.0
6
2

2024年6月份|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽

VCT 單打Singles 附加賽
2024/06/15 - 06/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
Schwan Tobias
Jyue DENG
06/19
9.0
8.0
7 6
5 4

2024年6月份|Victor.ly Challenger Tour 巡迴賽

VCT 單打Singles
2024/06/15 - 06/20
選手 日期 輪次 UTR 比數
Brian Chen
Jyue DENG
06/19
Finals
9.0
8.0
6 6
1 1
Jyue DENG
Caden Kuang-Bo Hsia
06/19
四強
8.0
8.0
6 6
3 4
Jyue DENG
Long Hao WU
06/19
八強
8.0
7.0
6 6
2 1

第27屆隊長盃國際UTR排名網球分級賽

認證分A組 循環賽
2023/06/17 - 06/30
選手 日期 輪次 UTR 比數
IKEM JESSE BELUCHI
Jyue DENG
06/24
11.0
10.0
6 6
1 1

2023年5月|Victor.ly 國際網球排名賽

Victor.ly 7.5A 單打 Singles
2023/05/20 - 05/24
選手 日期 輪次 UTR 比數
Chen Wei Cheng
Jyue DENG
05/24
八強
8.0
10.0
6
3

第26屆隊長盃國際UTR排名網球分級賽--認證分

男子認證分 5.6.7.8名
2023/04/29 - 05/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
shih-kai kao
Jyue DENG
05/05
10.0
10.0
6 7 7
2 6 1
Jyue DENG
TSENG PIN-JIA
05/05
10.0
9.0
6 6
0 3

第26屆隊長盃國際UTR排名網球分級賽--認證分

男子認證分C組
2023/04/29 - 05/12
選手 日期 輪次 UTR 比數
Jyue DENG
Jasper Wei
05/05
10.0
7.0
6 6
2 3
LIU CHIANGMAI-SEN
Jyue DENG
05/05
10.0
10.0
6 6
3 2

第26屆隊長盃國際UTR排名網球分級賽--非認證分

3.5男子單打
2023/04/23 - 06/03
選手 日期 輪次 UTR 比數
Yi-An CHEN
Jyue DENG
05/31
Finals
10.0
10.0
7
5
Jyue DENG
Ping Chun Hsieh
05/31
四強
10.0
3.0
6
0
arrow